گام به گام درس 4 مطالعات هشتم

جواب فعالیت های مطالعات هشتم درس چهارم


نام درس : وظایف دولت | موضوع : گام به گام درسی | پایه هشتم

جواب فعالیت های مطالعات هشتم درس چهارم

گام به گام مطالعات هشتم /  درس 4 :: وظایف دولت

توجه فعالیت شماره ۱ و ۲ کار گروهی میباشد👇
شما باید یک روزنامه دیواری با همکلاسی های خود درست کنید و به کلاس ببرید!

فعالیت صفحه 21 مطالعات هشتم

فعالیت صفحه 21 مطالعات هشتم

✅ 3ــ کاربرگه (٢)دولت را انجام دهید.
برای مشاهده اینجا کلیک کنید👇
کاربرگ ۸ مطالعات هشتم

✅ 4ــ گفتوگو کنید:
پاسخ: به نظر شما متکی بودن درآمد یک کشور به صادرات نفت چه معایبی دارد؟ برای حل این مشکل چه راههایی را باید در نظر گرفت؟
سبب وابستگی کشور به نفت یا تک محصولی شدن می شود که در مواقع بحرانی مانند نوسانات قیمت جهانی یا تحریم و جنگ با کاهش درآمد و مشکلات اقتصادی زیادی روبرو خواهد شد . باید با همت و توانایی علمی جوانان و دانشمندان و با تکیه بر علم و فناوری روز و با فعالیت هایی در زمینه کشاورزی و صنعت ، و با حمایت از تولیدات داخلی و ملی صادرات غیر نفتی و تولیدات داخلی را افزایش داد تا از وابستگی و تک محصولی شدن دور شد .

 

به کار ببندیم صفحه 22 مطالعات هشتم

به کار ببندیم صفحه 22 مطالعات هشتم

پاسخ: به زبان دانش آموز مانند نمونه : از بین بردن محرومیت و فاصله طبقاتی – برقراری آرامش و امنیت – ایجاد اشتغال – مهار تورم و برقراری ثبات اقتصادی -افزایش سطح فرهنگ و آگاهی مردم – رشد و پیشرفت کشور در سطح بین المللی