جواب فعالیت های درس 4 فارسی چهارم :: ارزش علم

جواب درک مطلب | درست نادرست | واژه آموزی | گوش کن و بگو

 

جواب فعالیت های درس 4 فارسی چهارم :: ارزش علم

📚 گام به گام فارسی چهارم
🔴 جواب فعالیت های درس 4 : ارزش علم

درست و نادرست صفحه ۴۰ فارسی چهارم
۱- حکیم برای اندوختن دانش به سفر رفت.
پاسخ» نادرست

۲- کشتی بر اثر برخورد به صخره چند تکّه شد.
پاسخ» نادرست

۳- علم و دانش سرمایه‌ای است که هیچ گاه از بین نمی‌رود.
پاسخ» درست

درک مطلب صفحه ۴۰ فارسی چهارم
۱- اتّفاق‌های مهمّی را که در طول سفر برای حکیم پیش آمد به ترتیب بیان کنید.
پاسخ» گرفتار توفان شد، در دریا سرگردان بود و بی‌هوش شد، روی ساحل به هوش آمد، مردی ماهیگیر او را دید، کوچک و بزرگ به دیدنش آمدند، به جوانان درس آموخت.

۲- حکیم برای زنده ماندن خود چه چاره‌ای اندیشید؟
پاسخ» روی ماسه‌ها شروع به نوشتن کرد.

۳- منظور حکیم از اینکه گفت :«به دست آورید، آنچه را ماندنی است» چیست؟
پاسخ» علم و دانش اندوخته‌ای همیشگی است که در ذهن و دل انسان باقی می‌ماند و باهیچ حادثه‌ای از بین نمی‌رود.