گام به گام درس 3 مطالعات هفتم

جواب فعالیت های درس سوم مطالعات اجتماعی


نام درس : چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم؟ | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هفتم

جواب فعالیت های درس سوم مطالعات اجتماعی

گام به گام مطالعات هفتم / درس 3 :: چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم؟ / گام به گام درس سوم ۳ مطالعات اجتماعی هفتم ⭕️ جواب فعالیت صفحه ۱۵ و ۱۶ مطالعات اجتماعی هفتم

فعالیت صفحه 15 مطالعات هفتم

١- به گروه‌های 5 یا 6 نفره تقسیم شوید. مجسّم کنید حالا گروه شما یک روز را در اردو سپری کرده و مسائل زیر پیش آمده است. گفت‌وگو کنید و درباره هریک از موقعیت‌های زیر تصمیم بگیرید.
چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم
همفکری کنید و بگویید چه مشکلات و شرایط دیگری ممکن است در اردوی شما به وجود بیاید.
پاسخ: امکان دارد بعضی از اعضای گروه بدون اطلاع رهبر اردو را ترک کرده و به مکان‌های خطرناک بروند.

2- اکنون نتیجه تصمیمات خودتان را به صورت مقررات اردو روی یک صفحه کاغذ بنویسید و در کلاس بخوانید. بگویید هریک از این مقررات چگونه موجب حفظ حقوق افراد می‌شود.
پاسخ: نسبت به وسایل یک دیگر احساس مسئولیت داشته باشیم و هر کس در حفظ وسایل شخصی خود نهایت دقت را داشته باشد، هنگام خواب از ایجاد صدای بلند و گوش خراش پرهیز کرده و آرامش را حفظ کنید، بعد از استفاده از وسایل و ظروف هر یک از آنها را در جای مخصوص خود قرار دهید، زمان حرکت و گردش گروهی در ساعت معین حضور داشته باشید.

3- آیا همه اعضا حق اظهارنظر درباره موضوع را داشتند؟
پاسخ: بله، همه اعضای گروه با در نظر گرفتن ادب، احترام، می‌توانند نسبت به برنامه‌های گروه اظهار نظر کنند.

4- اگر پس از تصمیم گیری، یک نفر با تصمیم شما مخالفت می‌کرد، چه می‌کردید؟
پاسخ: اگر چه به نظر او احترام می‌گذاشتیم. اما چون اردوی ما گروهی بود، همه باید تابع قوانین باشیم.

 

فعالیت صفحه 16 مطالعات هفتم

5- به این موقعیت‌ها توجّه کنید و بگویید هر کدام چه پیامدهایی دارد و کدام حقوق نادیده گرفته می‌شود؟

_ فردی بخواهد خارج از صف افرادی که در نانوایی ایستاده اند، نان بگیرد.
پاسخ: حقوق افرادی که مدت زیادی است در صف ایستاده اند پایمال می شود.

_فردی که در آپارتمان زندگی می کند و سهم مشارکت خود در هزینه های ساختمان را پرداخت نمی کند.
پاسخ: حق سایر کسانی که سهم مشارکت خود را به موقع پرداخت کرده اند تا امور ساختمان مختل نشود پایمال می شود.

_راننده ای که بدون توجه به علامت عبور ممنوع داخل خیابان یک طرفه می شود و شدآمد (ترافیک) به وجود می آورد.
پاسخ: حق کسانی که با توجه به قوانین از مسیر درست رانندگی کرده اند و عجله دارند.

_موتور سواری که به علت شلوغی خیابان وارد پیاده رو می شود و از بین مردم عبور می کند.
پاسخ: حق عابرین پیاده زیر پا گذاشته شده و امنیت آن ها به خطر می افتد.

_شرکت ساختمانی ای که قرار است سالن ورزشی برای مردم بسازد، اما مقررات ساختمان سازی و مصالح مناسب را به کار نبرد.
پاسخ: حق مردمی که قرار است در این سالن ورزشی بیایند زیر پا گذاشته می شود.

_عابر پیاده که بدون توجه به چراغ راهنما از لا به لای اتومبیل ها حرکت کند.
پاسخ: عابر پیاده باید در زمان خاص خودش یعنی زمانی که ماشین ها ایستاده اند از خیابان عبور کند در غیر اینصورت باعث ترافیک و پایمال کردن حقوق راننده ها می شود.

6- به چند گروه تقسیم شوید و یک مکان یا گروه اجتماعی را انتخاب کنید. جدولی دو ستونی رسم کنید که در آن مقررات مربوط به آن مکان در یک ستون و کارکرد آن در ستون مقابل نوشته شود. مثال: پمپ بنزین:
١- ورود با صف ……………… نظم و احترام به حقوق دیگران

پمپ بنزین ورود با صف نظم و احترام به حقوق دیگران
کتابخانه رعایت سکوت هنگام مطالعه احترام به حقوق دیگران، ایجاد آرامش
پارک نریختن زباله در پارک حفظ پاکیزگی محیط زیست، جلوگیری از بیماری