گام به گام درس 3 مطالعات هشتم

جواب فعالیت های مطالعات هشتم درس سوم


نام درس : ساختار و تشکیلات دولت | موضوع : گام به گام درسی | پایه هشتم

جواب فعالیت های مطالعات هشتم درس سوم

گام به گام مطالعات هشتم /  درس 3 :: ساختار و تشکیلات دولت

فعالیت صفحه ۱۵ مطالعات هشتم

فعالیت صفحه ۱۵ مطالعات هشتم

✅ 1- هم اکنون رئیس جمهور ایران کیست؟ او چگونه به این مقام انتخاب شده است؟ آیا میدانید در زمان انتخاب او چند نفر دیگر نامزد ریاست جمهوری بودند؟
پاسخ: حجت الاسلام ابراهیم ریسی – با رأی مستقیم مردم -7 نفر بودند

 

فعالیت صفحه ۱۷ کتاب مطالعات هشتم

فعالیت صفحه ۱۷ کتاب مطالعات هشتم

✅ ۲- آخرین انتخابات ریاست جمهوری در چه سالی برگزار شد؟ انتخابات بعدی در چه سالی خواهد بود؟ در آن زمان شما چند سال دارید؟ آیا شرط سنی شرکت در انتخابات را خواهید داشت؟
پاسخ: 1400 و انتخابات بعدی 1404 –  اگر در آن زمان ۱۸ سال داشته باشیم طبق قانون می توانیم.

✅ ٣- بنویسید هر یک از موضوعات زیر که در زندگی روزمره با آن سر و کار دارید، به کدام وزارتخانه مربوط می شود

پاسخ: درس خواندن در مدرسه » (وزارت آموزش و پرورش)
استفاده از اتوبان، بزرگراهها و جاده های بین شهرها در مسافرت – (راه و شهر سازی)
رفتن به سینما و کتابخانه – (فرهنگ و ارشاد اسلامی)
مراجعه به پزشک و بیمارستان – (بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
مصرف آب و برق – (نیرو)