گام به گام درس 3 مطالعات اجتماعی نهم

پاسخ فعالیت های درس سوم مطالعات نهم


نام درس : چهره زمین | موضوع : جواب فعالیت هاپ | پایه نهم

پاسخ فعالیت های درس سوم مطالعات نهم


گام به گام مطالعات نهم / درس 3 :: چهره زمین

فعالیت صفحه 16 مطالعات نهم

۱- زیست کره برای حیات، به هر یک از سه بخش سنگ کره، آب کره و هوا کره (جوّ) چه نیازی دارد؟ توضیح دهید.
پاسخ: آب کره: رکن اساسی تشکیل زمین و ادامه حیات در زمین است.
پاسخ: هوا کره: برای تنفس و ادامه زندگی گیاهان و جانوران
پاسخ: سنگ کره: محل رشد گیاهان و گونه های گیاهی است.

۲- آیات قرآن کریم را بخوانید و ارتباط آنها را با این درس توضیح دهید.
پاسخ: به دلیل اهمیت شناخت زمین و شناخت خالق هستی در قرآن بارها به نکات علمی زمین شناسی تاکید شده است، به طور مثال کلمه ارض 438 بار در قرآن آمده است.

جواب فعالیت های درس ۳ مطالعات نهم

فعالیت صفحه 18 مطالعات نهم

٣- جدولی با دو ستون رسم کنید: الف) کوهستان‌ها و دامنه آنها، ب) جلگه ها و دشت‌ها. سپس، به طور گروهی موارد استفاده و بهره برداری انسان از هر یک را در همان ستون فهرست کنید.

کوهستان‌ ها و دامنه آنها جلگه ها و دشت‌ها
تأمین آب شیرین از کوه کشاورزی در جلگه ها و دشت‌ها
ایجاد سدها دامداری در دشت‌ ها
نصب تجهیزات فرستنده رادیویی در کوه ساخت شهرها در دشت‌ های وسیع
استفاده به عنوان یک محیط تفریحی ورزشی ساخت جاده های ارتباطی
ساخت جاده های ارتباطی (تونل) بهره برداری از معادن مانند (نمک)
کشاورزی و دامپروری


فعالیت صفحه 20 مطالعات نهم

۴- به تصاویر بالا دقت کنید و توضیح دهید که در هر یک، تأثیر فعّالیت انسان بر ناهمواری‌ها و محیط طبیعی چگونه است.
پاسخ: دخالت انسان مانند برداشت بی‌رویه از منابع آبی باعث خشک شدن دریاچه شده است.
با استخراج منابع موجود در طبیعت شکل ظاهری آن را بر هم زده است.
برای استفاده از آب، در دل کوه ها سد درست کرده است.
کوه ها را برای استفاده از زمین کشاورزی تراشیده است.
برای سهولت در عبور و مرور، در دل کوه ها تونل و جاده احداث کرده است.
جنگل‌ها را برای سکونت خود به روستا تبدیل کرده است.

۵- گفت‌وگو کنید و دلیل و مثال بیاورید: به نظر شما، امروزه انسان بیشتر زندگی خود را با ناهمواری‌های زمین انطباق می‌دهد یا برعکس، ناهمواری‌ها را برای مقاصد خود تغییر می‌دهد یا هر دو؟ هر دو میزان دست کاری و دخالت انسان در محیط های طبیعی نسبت به گذشته بیشتر شده است یا کمتر؟ چرا؟
پاسخ:  هردو – بیشتر، انسان به منظور بهره‌برداری از منابع موجود در یک محیط تغییراتی در آن ایجاد می‌کند. انسان تنها موجودی است که به سبب تفکر و خلاقیت توانسته است ابزارهای مختلفی بسازد و به کمک آنها شکل رابطه خود با محیط را تغییر دهد. مثلاً خانه های مسکونی انسان‌های اولیه را با خانه های امروزی مقایسه کنید. انسان به مرور زمان، میزان دخالت و بهره برداری خود از محیط، بسیار گسترده و کامل‌تر کرده است.