گام به گام درس 1 پیام هشتم

جواب : فعالیت کلاسی | خودت را امتحان | پیشنهاد


نام درس : آفرینش شگفت انگیز | موضوع : گام به گام درسی | پایه هشتم

جواب : فعالیت کلاسی | خودت را امتحان | پیشنهاد

گام به گام پیام آسمانی هشتم /  درس 1 :: آفرینش شگفت انگیز

جواب فعالیت کلاسی صفحه 12 پیام آسمانی هشتم

آنچه گفته شد، فقط نمونه ای از شگفتی های بی پایان دنیای ماست. شما هم با دوستانتان گفت و گو کنید و نمونه های دیگری از این شگفتی ها را بیان کنید.
جواب: آفرینش شتر، برافراشته شدن آسمان ها، استواری کوه ها، گستردگی زمین، آفرینش موجودات جهان و …

خودت را امتحان کن صفحه 15 پیام آسمانی هشتم

۱- از نظم شگفت انگیز جهان و مخلوقات درون آن، چه نتیجه ‌ای می ‌توان گرفت؟ 
جواب: از این موضوع به این نکته پی می بریم که این جهان زیبا و شگفت انگیز و تمامی مخلوقات آن بیهوده و بی هدف آفریده نشده است و این نظم و هدف دارای ناظم و آفریدگاری است .

۲- با توجه به سخن حضرت علی (ع) توضیح دهید که خداوند آنچه در زمین است را با چه هدفی برای انسان خلق کرده است.
جواب: خداوند تمام آنچه را که در زمین است برای شما آفریده است تا درباره آنها بیندیشید و با استفاده از آن به بهشت راه یابید و خودتان را از عذاب دوزخ برهانید.