گام به گام درس 1 مطالعات اجتماعی نهم

پاسخ فعالیت های درس اول مطالعات نهم


نام درس : گوی آبی زیبا | موضوع : جواب فعالیت هاپ | پایه نهم

پاسخ فعالیت های درس اول مطالعات نهم


گام به گام مطالعات نهم / درس 1 ::

فعالیت صفحه 4 مطالعات نهم

1- الف) پرس‌وجو کنید که آیا تاکنون در اکتشافات فضایی، اثری از حیات در نقاط دیگر فضا یافت شده است.
پاسخ:  این سؤال همواره ذهن دانشمندان را به خود مشغول کرده از آنجا که مواد شیمیایی ارگانیک همه جا پراکنده هستند این احتمال وجود دارد که در چنین جهان بزرگی سیارات دیگری مانند زمین وجود داشته باشد و امکان حیات در آنها باشد.

ب) به نظر شما چرا در کاوش‌های فضایی به تحقیق درباره سیاره بهرام (مریخ) بسیار توجه می‌شود؟
پاسخ: چون نمونه هایی از حیات در مریخ مانند زمین مشاهده شده

2- الف) با مراجعه به کتاب‌های علوم و نجوم یا پایگاه‌های اینترنتی، چند مورد از شگفتی‌های کهکشان‌ها و اجرام آسمانی، منظومه خورشیدی و سیاره زمین را استخراج کنید و در کلاس بخوانید.
پاسخ:نام راه شیری به دوران باستان برمی‌گردد ، محور چرخش اورانوس ۹۸ درجه نسبت به بقیه سیارات منظومه شمسی اختلاف دارد بنابراین اورانوس برخلاف دیگر سیارات منظومه شمسی روی محوری تقریبا افقی به دور خورشید می‌چرخد.
تعداد ستاره‌های کهکشان راه شیری نامشخص است!

شهرت زحل به خاطر حلقه‌های زیبا و جذاب آن است. یکی از حلقه‌های زحل به‌حدی کج نبود که از زمین دیده شود. این حلقه در سال ۲۰۰۹ کشف شد. برآورد می‌شود قطر آن حداقل ۲۰۰ برابر قطر زمین باشد، یعنی یک میلیارد کره‌ی زمین را می‌توان داخل این حلقه جای داد.

ب) به نظر شما، تفکر در این شگفتی‌ها چه ارتباطی با موضوع خداشناسی دارد؟
پاسخ: اعتقاد به وجود و عظمت خداوند

پ) از معنی آیه ۵۷ سوره غافر چه می‌فهمید؟
پاسخ: کسی که توانایی آفریدن ،اداره و تدبیر این کرات عظیم و کهکشان های وسیع و گسترده را با آن همه عظمت را دارد چگونه از احیای مردگان عاجز و  ناتوان خواهد بود؟این جهل گروهی از مردم است که به آنها اجازه درک این حقایق را نمی دهد.

جواب فعالیت های درس ۱ مطالعات نهم

فعالیت صفحه 5 مطالعات نهم

3- ایران در نیمکره شمالی قرار دارد یا نیمکره جنوبی؟ نیمکره شرقی یا نیمکره غربی؟ چگونه می‌فهمید؟
پاسخ: ایران در نیمکره شمالی به دلیل قرار گرفتن در قسمت بالای خط استوا و در نیمکره شرقی قرار دارد چون در سمت شرق نصف‌النهار مبدأ قرار دارد.

4- چند کره جغرافیایی به کلاس بیاورید. هر گروه با یک کره کار کند.
الف) مدار استوا، مدار قطبی شمال، مدار قطبی جنوب، مدار راس‌السرطان و مدار رأس الجدی٭ را روی کره پیدا کنید و نشان دهید.
الف: در کلاس انجام شود

ب) نصف‌النهار مبدأ را پیدا کنید و درجه آن را بخوانید. امتداد نصف النهار مبدأ را در آن سوی کره پیدا کنید و درجه آن را بخوانید.
پاسخ: 180 درجه

درجه نصف‌النهار مبدأ برابر با صفر است و امتداد آن در آن سوی کره عدد 180 است. نصف‌النهار مبدأ، صفر درجه و اگر به طرف مشرق پیش رویم تا 180 درجه‌ی شرقی و اگر به طرف مغرب پیش رویم تا 180 درجه‌ی غربی طول جغرافیایی خواهیم داشت.

 


فعالیت صفحه 6 مطالعات نهم

5- به کمک معلم، چند کره جغرافیایی را به کلاس بیاورید؛ به طوری که هر گروه، یک کره در اختیار داشته باشد. سپس در هر گروه:
الف) طول و عرض جغرافیایی یک مکان را که درجه آن صفر است، روی کره نشان دهید.
پاسخ: محل برخورد خط استوا و نصف النهارمبدأ (نقطه ای در خلیج گینه در غرب آفریقا)
جواب فعالیت های درس 1 مطالعات نهم

ب) سه مکانی را که روی یک مدار قرار دارند، در نظر بگیرید و بگویید آیا این سه مکان عرض جغرافیایی یکسانی دارند؟ چرا؟
پاسخ: بله، کلیه مکان‌هایی که روی یک مدار قرار دارند دارای عرض جغرافیایی یکسانی هستند ولی طول آنها متفاوت است.

پ) سه مکانی را که روی یک نصف‌النهار قرار دارند، در نظر بگیرید و بگویید آیا این سه مکان طول جغرافیایی یکسانی دارند؟ چرا؟
پاسخ: بله چون هرسه نقطه نسبت به نصف النهارمبدا به یک اندازه فاصله دارند .

6- کاربرگه ‌های شماره ۱ و ۲ را کامل کنید.


 

جواب فعالیت صفحه 8 مطالعات نهم

شهر مکه در کشور عربستان و در جنوب غربی ایران واقع است. بنابراین، در ایران ما به سمت جنوب غربی نماز می‌خوانیم و هر گاه میخواهیم جهت قبله را پیدا کنیم، ابتدا جهت جنوب را جست‌وجو می‌کنیم و سپس به سمت غرب متمایل می‌شویم. میزان تمایل ما به سمت غرب، در نواحی مختلف ایران متفاوت است. به نقشه روبه رو توجه کنید و از سه شهر مشهد، بندرعباس و تبریز خطی به سمت خانه کعبه رسم کنید.

جواب فعالیت صفحه 8 مطالعات نهم

پاسخ: بندر عباس بیشتر به غرب متمایل می شود

7- مردم بندرعباس برای اینکه در جهت قبله قرار بگیرند، بیشتر به سمت غرب متمایل می‌شوند یا مردم تبریز؟
پاسخ: بندرعباس

8- در آدیس آبابا (اتیوپی) و قاهره، قبله در کدام سمت است؟
پاسخ: آدیس آبابا به سمت شمال شرقی و قاهره به سمت جنوب شرقی

9- با استفاده از یک نقشه جهان‌نما بگویید که در مالزی قبله رو به کدام سمت است.
پاسخ: شمال غربی