گام به گام درس 1 علوم چهارم

جواب فعالیت ها | آزمایش کنید | فکر کنید | گفتگو


نام درس : زنگ علوم | موضوع : گام به گام | چهارم ابتدایی

جواب فعالیت ها | آزمایش کنید | فکر کنید | گفتگو

گام به گام علوم چهارم / درس 1 :: زنگ علوم

 

پیش‌بینی کنید صفحه 3 علوم چهارم

الف) اگر سیم ها را به شکل مثلّث، مستطیل یا شکل‌های دیگر بسازیم، پیش‌بینی کنید که حباب‌ها چه شکلی خواهند شد.
پاسخ: به شکل کره

پیش‌بینی کنید صفحه 3 علوم چهارم

ب) درستی پیش‌بینی خود را بررسی کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.
پاسخ: سیم را به هر شکلی که بسازیم، حباب‌ها به شکل کره هستند و شکل آنها تغییری نمی‌کند.

پیش بینی کنید صفحه 4 علوم چهارم

گروهی از دانش‌آموزان آزمایشی را به ترتیب زیر انجام دادند.پیش‌بینی کنید صفحه 4 علوم چهارم

1- دو لیوان یکسان برداشتند و دور اوّلی یک لایه پارچه سیاه رنگ و دور دومی یک لایه پارچه سفید پیچیدند (جنس پارچه‌ها باید یکسان باشد).

2- لیوان‌ها را شماره گذاری کردند. (لیوان شماره 1 با پارچه سیاه و لیوان شماره 2 با پارچه سفید پوشانده شده است.)
3- در هر لیوان تا نیمه، آب ریختند و دمای آب هر لیوان را اندازه گرفتند.
4- لیوان‌ها را یک ساعت در برابر آفتاب قرار دادند.
5- دوباره دمای آب آنها را اندازه‌گیری کردند. نتیجه این آزمایش در جدول زیر آمده است.

پیش‌بینی کنید صفحه 4 علوم چهارم

با توجّه به این نتیجه ها،
* وقتی لباس‌های خیس را در آفتاب پهن می‌کنیم، پیش‌بینی کنید: لباس‌های سیاه زودتر خشک می‌شوند یا لباس‌های سفید؟ چرا؟
پاسخ: لباس‌های سیاه؛ چون نور خورشید را سریع‌تر جذب می‌کنند.

* با توجّه به آزمایشی که انجام دادید، در تابستان پوشیدن لباس‌های چه رنگی را پیشنهاد می‌کنید؟ چرا؟
پاسخ: لباس‌های روشن‌تر، چون نور خورشید کم‌تر جذب آن می‌کنند و ما کم‌تر احساس گرما می‌کنیم.