جواب فعالیت های درس 1 دفاعی دهم

گام به گام درس اول آمادگی دفاعی دهم

جواب فعالیت های درس 1 دفاعی دهم

جواب فعالیت صفحه ۴ درس ۱ آمادگی دفاعی دهم

🔶به صورت گروهی در طول یک هفته اخبار سراسری صدا و سیمای جمهوری اسلامی با عنوان خبرهای روزنامه های رسمی کشور را پیگیری کنید. موارد و نمونه های نا‌امنی در کشورهای مختلف را طبقه بندی و به صورت جدول زیر به کلاس ارائه کنید.

ردیف نام کشور منبع خبر و تاریخ انتشار موارد و موضوع ناامنی فردی خانوادگی محلی ملی منطقه‌ای جهانی
1 ایران اخبار تلویزیون و مطبوعات در سال 1397 حمله به اتوبوس سرداران سپاه
2 یمن اخبار تلویزیون و مطبوعات در سال 1397 بمباران هوایی توسط سعودی ها
3 عراق اخبار تلویزیون در سال 1397 بمب گذاری و ترور توسط گروه های تروریستی
4 سوریه اخبار تلویزیون در سال 1397 حملات گروه تکفیری داعش
جواب فعالیت صفحه ۴ درس 1 آمادگی دفاعی دهم

🔶با توجه به ستون اول جدول، ستون دوم آن را کامل کنید.

ردیف کشور دارای امنیت پایدار کشور دارای امنیت ناپایدار
1 وضعیت اقتصادی مطلوب
(نظام تولید، توزیع و مصرف)
 تولید بسیار ضعیف (کم) و موردی صورت می گیرد / تولید نامناسب و محدود است
2 خدمات اجتماعی مناسب
(بهداشت و سلامت، آموزش و رفاه اجتماعی)
 سطح بهداشت و امکانات آموزشی پایین است / اکثر مردم از سلامت کافی برخوردار نیستند
3 وضعیت فرهنگی مناسب
(سبک زندگی، هنر، آداب و رسوم و…)
 در چنین جامعه ای وضعیت فرهنگ نامناسب است، چون آداب و رسم، هنر و سبک زندگی خوب حاصل وضعیت فرهنگی و آموزشی خوب و مناسب است
4 وضعیت خوب نظامی و امنیت اطلاعات هرج و مرج وجود دارد / افراد بیگانه و فرصت طلب در همه قسمت ها نفوذ کرده اند / امکان سلطه دشمنت بر کشور راحت است

جواب فعالیت 3 صفحه 5 و 6 آمادگی دفاعی دهم

🔶به نقشه ی ایران و کشورهای جنوب غرب آسیا توجه کنید. برای پاسخ دادن به سوالات زیر تحقیق کنید.

🔸1) برداشت خود را از وضعیت امنیتی در غرب آسیا به ویژه کشورهای همسایه (عراق، افغانستان و پاکستان) در کلاس مطرح و بحث کنید.
جواب: پاکستان نسبت به افغانستان از امنیت خوبی برخوردار است. افغانستان دارای امنیت نسبی است، گاهی آرامش دارد و گاهی دچار تعرضات نظامی از طرف گروه های مختلف تروریستی می شوند. بعضی از شهرهای عراقی هنوز دچار درگیری و جنگ اند و این کشور امنیت ناپایداری دارد.

🔸2- تحقیق کنید کشور آمریکا در کشورهای غرب آسیا بخصوص اطراف ایران چه تعداد پایگاه نظامی دارد؟ علت این امر چیست؟
جواب:در بعضی کشورها یک پایگاه و در بعضی دیگر بیشتر از یک پایگاه نظامی دارد. امریکا به منظور تثبیت قدرت سلطه گرانه خود و تعرض و در دسترسی راحت برای مداخله و برهم زدن امنیت کشور های دیگر پایگاه نظامی را در این کشور ما احداث کرده است.

پاسخ صفحه ۹ درس اول آمادگی دفاعی دهم

🔶با وجود همه تهدیدها وضعیت امنیت کشورمان را چگونه ارزیابی می کنید؟
جواب: نیروهای نظامی و انتظامی با تمام توان خود در برابر برهم زنندگان امنیت کشور ایستادگی و مبارزه می کنند و توانسته اند امنیت ایران را حفظ کنند، به طوری که تروریست ها توان نفوذ به مرزهای کشور را ندارند و موفق نشده اند عملیات تروریستی وسیعی را در کشور برنامه ریزی و اجرا کنند.