گام به گام درس 1 تفکر و سبک زندگی هفتم

جواب فعالیت های بخش 1 تفکر هفتم


نام درس : تفکر و پژوهش | موضوع : گام به گام | پایه هفتم

جواب فعالیت های بخش 1 تفکر هفتم


گام به گام تفکر هفتم

گزارشبخش 1 :: تفکر و پژوهش

گفت و گو کنید صفحه 9 تفکر هفتم

– چه فکری به ذهن کلاغ رسید؟
پاسخ: سنگریزه های کوچکی را از اطراف پیدا کدر و |آنها را در داخل کوزه انداخت به این ترتیب به تدریج سطح آب بالا می آید تا جایی که می‌توانست آب بخورد

– چگونه این فکر به ذهن کلاغ رسید؟
پاسخ: با فکر کردن و به کار انداختن عقل خود

-این داستان می‌تواند نشان‌دهنده موقعیتی باشد که ممکن است انسان با آن مواجه شود. در این داستان، کلاغ برای حل مشکل از کدام یک از موارد استفاده کرد؟ » عقل، دانش یا تجربه«؟
پاسخ: تجربه

جواب سوالات صفحه 10 تفکر هفتم

به نظر شما کدام یک از این سه مورد در زندگی انسان اهمّیت بیشتری دارند؟ عقل، دانش یا تجربه؟
پاسخ: هر سه اهمیت دارد اما عقل اهمیتش بیشتر است.

آیا همه انسان ً های عاقل حتما با تجربه اند؟
پاسخ: خیر

آیا همهٔ انسانهای باتجربه عاقل اند؟
پاسخ: خیر

آیا دانشمند بودن به معنای عاقل بودن است؟
پاسخ: خیر

میزان عقل، دانش یا تجربه کسانی که دانش بیشتری دارند، عاقل ترند؟
پاسخ: خیر

میزان عقل، دانش و تجربه انسان ها را چگونه می توان فهمید؟ آیا راه فهمیدن هر سه مورد یکی است؟
عقل: تشخیص درست از نادرست – نحوه تصمیم گیری
دانش: میزان به کار گیری و استفاده از آن در زندگی -میزان معلومات
تجربه: اتفاقات یا چیز هایی که برایمان پیش آمده یا به ما منتقل شده است را چگونه به کار میبندیم

فعالیت تکمیلی در کلاس صفحه 10 و 11 تفکر هفتم

به نظر شما تفکر یعنی چه؟ تفکر درباره یک موضوع چگونه شروع می شود؟
پاسخ: تفکر یعنی اندیشیدن و به فکر فرو رفتن و تفکر درباره یک موضوع با طرح یک مسئله در ذهن شروع می شود.

آیا هر کس که فکر می کند، عاقلانه عمل می کند؟ پاسخ خود را با مثال توضیح دهید.
پاسخ: خیر، ممکن است فردی تفکر کند اما در مرحله ی عمل، عاقلانه رفتار نکند. مثلاً کسی که سیگار می کشد عاقلانه رفتار نمی کند اما برخی سیگاری ها در مورد مضرات سیگار برای بدن فکر می کنند اما در عین حال سیگار می کشند.

جملات زیر را کامل کنید.
فکر کردن با عاقل بودن شباهت دارد؛ چون جواب:  چون هر دو در ذهن اتفاق می افتد و ابزار هر دو خرد و اندیشه است
فکر کردن و عاقل بودن یکی نیستند؛ چون جواب: چون هرکدام مراحلی از خرد و خردمندی را نشان می دهد؛ تعقل در اصل به معنای هدف داشتن برای تفکر است و هدفمندی تفکر را تعقل می توان نامید یعنی برای کاری فکر کردن

 

درک خود از معنای واژه های عقل، دانش و تجربه را بر اساس گفتگو های کلاس بنویسید.
🟢عقل: قدرت ذهنی مغز که اندیشیدن درک خوبی و بدنی و رفتارهای انسان را هدایت می کند
🟢دانش: به مجموعه اطلاعات با آگاهی درباره یک موضوع با پدیده که از طریق آموختن و یا تجربه و یا مطالعه بدست می آید دانش میگویند
🟢تجربه: آگاهی با مهارتی که فرد در طول زندگی بدست می آورد
هر یک از شما سعی کنید مدلی تصویری برای رابطه عقل، دانش و تجربه رسم کنید.

فعالیت در خانه صفحه 12 تفکر هفتم

– وقتی به تنهایی درباره موضوعی فکر می‌کنیم، چه روشها، قواعد و اصولی را باید رعایت کنیم؟
جواب: در ابتدا باید به طور متمرکز به موضوع فکر کرد و موضوع را کاملا فهمید و گاز . , ادامه می توان از برگه یادداشت برای نظم دادن به تفکر استفاده کرد، باید دقت داشت تا مسائل دیگر ذهن را مشغول نکند تکنیک های حل مساله بیاموزیم

– وقتی به طور جمعی (در کلاس درس یا گروه دوستان و آشنایان) دربارهٔ موضوعی فکر و گفت و گو میکنیم، چه قواعد و اصولی را باید رعایت کنیم؟
جواب: -احترام به نظر دیگران
-مسخره نکردن به نوبت فکر خود را بیان کردن
-اجازه دهیم دیگران برای تکمیل فکرشان از ایده های ما استفاده کنند
– با تمرکز بر موضوع تفکرمان را هدایت کنیم
-از بیان ایده های خود امتناع نکنیم

– چگونه میتوانیم در موقعیتهای مختلف زندگی، عاقلانه عمل کنیم؟
جواب: زمانیکه فکر کردن با تجزیه و تحلیل و تجربه بهمرام باشد. انسان میتواند عاقلانه عمل نماید در این فرآیند است که تعقل در میان می آید و کمک می کند تا در موقعیت های مختلف زندگی عاقلانه عمل کنیم