جواب فعالیت درس 9 پیام آسمانی هفتم

گام به گام پیام های آسمانی هفتم درس نهم


نام درس : به سوی پاکی | موضوع : گام به گام | پایه هفتم

گام به گام پیام های آسمانی هفتم درس نهم


گام به گام پیام های آسمانی هفتم / درس 9 :: به سوی پاکی/ گام به گام درس نهم هدیه ها هفتم . در این بخش جواب فعالیت کلاسی و خودت را امتحان کن صفحه ۹۹ و ۱۰۴ درس ۹ پیام های آسمانی هفتم را قرار داده ایم.

فعالیت کلاسی صفحه 99 پیام آسمانی هفتم

به نظر شما، آیا کسی که ما انسان‌ها را آفریده، برای زندگی سعادتمندانه ما نیز دفترچه راهنما فرستاده است؟
پاسخ: بله – خداوند ما را خلق کرده است و بهتر از هر کسی می داند که چه چیزی برای ما زیان آور است و چه چیزی مفید است. به همین دلیل کتاب آسمانی قرآن راتوسط پیامبر ( ص ) برای هدایت ما فرو فرستاده است و در آن به ما آموخته است که چگونه زندگی کنیم ، از چه چیزهایی دوری کنیم و به چه چیزهایی بپردازیم .

فعالیت کلاسی صفحه 104 پیام آسمانی هفتم

گزینه‌های درست را با علامت * و گزینه‌های نادرست را با علامت – مشخص کنید:

1- اگر بدن ما با ادرار آلوده شد، کافی است محل آن را با دستمال تمیز پاک کنیم. نادرست
2- ظرف نجس با دو بار آب قلیل ریختن پاک نمی ‌شود. درست
3- اگر کف پای ما نجس شده باشد، با راه رفتن روی موکت یا فرش پاک نمی ‌شود. درست
4- ظرفی را که سگ لیسیده است با دو بار شستن پاک می‌شود. نادرست

خودت را امتحان کن صفحه 104 پیام آسمانی هفتم

١- اگر بدن انسان با خون نجس شود چگونه می‌توان آن را تطهیر کرد؟
پاسخ: اول نجاست را برطرف کنیم، بعد آن را زیر شیر آب می ‌گیریم یا در آب جاری فرو می ‌بریم به طوری که آب به تمام جاهای نجس برسد.

۲- زمین، چه چیزهایی را می تواند پاک کند؟
پاسخ: زمین یکی از مطهرات است که کف پا یا ته کفشی را که بواسطه راه رفتن نجس شده باشد ، پاک می کند البته با سه شرط :
۱.زمین پاک باشد
۲.زمین خشک باشد
۳.عین نجاست ، با راه رفتن کاملاً بر طرف شود .
۴.موکت ، سبزه زار ، فرش و نباشد

۳- برای پاک کردن چیزهایی که نجس شده‌اند، ابتدا چه باید کرد؟

پاسخ: برای پاک شدن چیزهایی که نجس شده اند، ابتدا باید نجاست را برطرف کنیم، سپس آن را زیر شیر آب بگیریم یا در آب جاری فرو ببریم، به طوری که آب به تمام جاهای نجس شده برسد.