جواب فعالیت درس 5 پیام هفتم

گام به گام پیام های آسمانی هفتم درس پنجم


نام درس : پیامبر رحمت | موضوع : گام به گام | پایه هفتم

گام به گام پیام های آسمانی هفتم درس پنجم


گام به گام پیام های آسمانی هفتم / درس 5 :: پیامبر رحمت/ گام به گام درس پنجم هدیه ها هفتم . در این بخش جواب فعالیت کلاسی و خودت را امتحان کن صفحه ۶۲ و ۶۶ درس ۵ پیام های آسمانی هفتم را قرار داده ایم.

فعالیت کلاسی صفحه 62 پیام هفتم

به نظر شما، چگونه می‌توان عزت نفس خود را حفظ کرد؟ درباره این موضوع در کلاس گفت‌وگو کنید.
پاسخ: انسان با حفظ ارزش خود، کوچک نکردن خود در پیش دیگران و درخواست نکردن کارهایی از دیگران که انجام آنها وظیفه خودش است، می‌تواند عزت نفس خود را حفظ کند.

فعالیت کلاسی صفحه 66 پیام هفتم

به نظر شما، چگونه می توان پیامبر اکرم را سرمشق کامل زندگی قرار داد؟
پاسخ: با عمل به دستورات ایشان و پیروی کردن از راهنمایی‌های آن حضرت، می‌توانیم ایشان را سرمشق کامل زندگی قرار دهیم.

خودت را امتحان کن صفحه 66 پیام هفتم

١- زندگی چه کسانی می‌تواند بهترین الگوی زندگی ما باشد؟ چرا؟
پاسخ: پیامبران الهی کسانی هستند که خداوند آنها را هدایت کرده است و آنها را مامور هدایت مردم کرده است. بنابراین در مسیر ما به سوی بهشت فقط پیامبران می‌توانند راهنمایان راستین ما باشند. که:
الف) خداوند راه را به آنان شناسانده و از خطرات راه آگاهشان کرده است.
ب) با دلسوزی و مهربانی، هر چه را می‌دانند در اختیار مردم قرار می‌دهند و برای راهنمایی آنها از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند.

2- با ذکر یک نمونه عزت نفس را تعریف کنید.
پاسخ: عزت نفس، احساس با ارزش بودن است، یعنی این که خودمان را پیش دیگران کوچک نکنیم. کسی که ارزش خود را می‌داند، هیچگاه خود را با درخواست از دیگران کوچک و خوار نمی‌سازد.

3- با توجه به سخن پیامبر، عاقبت خیانت در امانت چیست؟ نداشت؟
پاسخ: زیرا از دیدگاه ایشان در دین اسلام خیانت در امانت از بزرگترین گناهان است.