گام به گام مطالعات پنجم درس هشتم :: راهنما حمل و نقل1

جواب فعالیت های درس 8 مطالعات پنجم

گام به گام مطالعات پنجم درس هشتم :: راهنما حمل و نقل1

📚 گام به گام مطالعات کلاس پنجم
🔴 درس 8 : راهنما حمل و نقل 1

فعالیت صفحه 38 مطالعات پنجم
1- پرس‌وجو کنید که پیش از اختراع اتومبیل، مردم از چه وسایلی برای حمل و نقل استفاده می‌کرده‌اند و این وسایل چه تفاوتی با وسایل حمل و نقل امروزی داشته‌اند.
جواب: در گذشته و قبل از اختراع اتومبیل مردم برای جابه‌جایی از وسایلی مانند درشکه و گاری دوچرخه‌های ابتدایی استفاده می‌کردند که معمولا در درشکه‌ها و گاری‌ها باید از اسب و حیوانات استفاده می‌شد. مهم‌ترین تفاوت این وسایل ساده و ابتدایی بودن و بدون آلودگی بودن آن نسبت به وسایل امروزی است.

فعالیت صفحه 39 مطالعات پنجم
2- در کلاس دربارهٔ موارد زیر، گفت‌وگو کنید.
– به نظر شما کدام یک از وسایل حمل و نقل برای سفرهای درون شهری مناسب‌ترند؟ کدام یک از این وسایل، هوا را کم‌تر آلوده می‌کند.
جواب: استفاده از اتوبوس‌های تندرو و قطار شهری (مترو) یا تاکسی. قطارهای شهری (مترو) آلودگی‌های کم‌تری ایجاد می‌کند.

– با استفاده از کدام یک از آنها، مشکل ترافیک کم‌تر می‌شود؟ کدام یک کم‌هزینه تر است؟ تعداد کدام یک را بهتر است در آینده در جامعه افزایش دهیم؟ چرا؟
جواب: با استفاده از قطار شهری (مترو) می‌توان از بار ترافیک کم کرد. استفاده از اتوبوس‌های تندرو و قطار شهری کم هزینه‌ ترین راه حمل و نقل در شهر می‌باشد برای همین کم هزینه تر بودن و آلودگی کمتر داشتن باید در آینده به آن توجه ویژه‌ای کرد و آن را گسترش داد.

3- کاربرگه‌ٔ شماره ٧ (رفت آمد به مدرسه) را انجام دهید.

فعالیت صفحه 39 مطالعات پنجم
4- تصویر زیر، یک کارخانه کمپوت سازی را نشان می‌دهد. این کارخانه برای چه فعالیت‌هایی به راه‌ها و وسایل حمل و نقل نیاز دارد؟
جواب: حمل و نقل مواد اولیه، حمل و نقل محصولات تولید شده به مراکز فروش، رفت و آمد کارگران و کارمندان.
فعالیت صفحه 39 مطالعات پنجم

فعالیت صفحه 41 مطالعات پنجم
5- به بسته‌بندی یک کالا توجّه کنید و ببینید کارخانه‌ای که آن را تولید کرده، در کجاست. مسیری را که این کالا طی کرده است تا به شهر یا روستای شما برسد، در روی نقشه مشخّص کنید.
6- با پرس‌وجو از بزرگ‌ترها، چند نمونه از میوه‌ها یا سبزیجاتی را که در ناحیهٔ شما تولید نمی‌شوند امّا در بازار محلّ زندگی شما وجود دارند، نام ببرید.

بر عهده دانش آموز میباشد!!!