جواب سوالات فارسی هفتم درس 6

جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم


نام درس : قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟ | موضوع : گام به گام درسی | پایه هفتم

 

جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم


گام به گام هفتم درس فارسی

گزارشدرس ۶ :: قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟

خود ارزیابی صفحه ۵۵ فارسی هفتم

۱- چرا قلب آدم نباید خالی بماند؟
جواب: اگر خالی بماند مانند یک گلدان خالی، زشت است و آدم را اذیت می‌کند، ما باید کسانی را در قلب خود جای دهیم، قلب خالی هیچ احساسی نسبت به هیچ چیزی نخواهد داشت.

۲- چرا قلب به دریا تشبیه شده است؟ شما قلب را به چه چیزهایی تشبیه می‌کنید؟
جواب: زیرا خیلی بزرگ است و به اندازه ‌ی تمامی کسانی که می‌توانیم دوستشان بداریم جای دارد و هیچ وقت پر نمی‌شود. قلب را می‌توان به خورشید، چشمه و آسمان نیز تشبیه کرد.

۳- به نظر شما چرا قلب نویسنده نمی ‌توانست عموی خود را بپذیرد؟

جواب: چون عموی پدرش پول‌ پرست بود و به پول ‌هایش بیشتر از انسان ‌ها اهمیت می ‌داد و همین باعث می ‌شد که نویسنده از او آزرده خاطر باشد

 

کارگروهی صفحه ۵۶ فارسی هفتم

١- چه ویژگی ‌هایی باعث می‌شود تا ما کسی را در قلبمان جای دهیم؟
جواب: ویژگی ‌های خوب اخلاقی مانند مهربانی، گذشت، وفاداری، خوش‌ رویی، صبوری، عدالت و…

۲- نمونه ‌هایی از تکرار های زیبا را در «آفرینش» خدا بیان کنید.
جواب: آسمان زیبا، گل ‌های زیبا، دریای زیبا و…

 

نوشتن صفحه ۵۶ فارسی هفتم

۱- نمونه‌ های تکرار را از درس پیدا کنید و بنویسید.
خیلی خیلی، کوچولو کوچولو، خدا خدا، جان جان، خالی خالی،تمام تمام، کوچک کوچک

۲- نهاد و مفعول هر جمله را مشخّص کنید.
رزمندگان، دشمن را از خاک ما بیرون انداختند. (نهادمفعول)
من، عموی خوش اخلاقم را توی قلبم جا دادم. (نهادمفعول)
همه معلّم‌ ها، بچّه‌ ها را دوست دارند. (نهادمفعول)

۳– با توجه به معنی جمله‌ها، واژه‌ های مناسب را در جای خالی قرار دهید.

الف) مادر بزرگ درباره حیات گل‌های باغچه با نوه‌اش در حیاط خانه گفت‌وگو می‌کرد.
(حیاط، حیات)

ب) مراقب پول‌های خُرد خود باشیم و از خورد و خوراک‌های بیهوده پرهیز کنیم.
(خورد، خُرد)

۴- جدول زیر را حل کنید.
نوشتن صفحه ۵۶ فارسی هفتم
۱) جمله‌ای که برای بیان احساسات، عواطف، آرزو و … بیان می‌شود. جمله عاطفی
۲) برای اشاره به دور به کار می‌رود. آن
۳) «مکان» جا
۴) ضمیر اوّل شخص مفرد من
۵) «اگر» دم بریده اگ
۶) از آن طرف بخوانید، یکی از دو جنس بشر است. نز
۷) مخفّف «اگر» ار
۸) مخفّف «ماه» مه
۹) یکی از سوره‌های قرآن انعام
۱۰) همان گزارش است. گزاره
۱۱) جمع «یار» است. یاران
۱۲) بخشی از جمله است. نهاد