گام به گام درس 6 فارسی ششم

جواب درس ششم فارسی ششم

گام به گام درس 6 فارسی ششم

نام درس : ای وطن | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی

جواب درس ششم فارسی ششم

گام به گام فارسی ششم / درس 6: ای وطن

درک مطلب

درک مطلب صفحه ۵۲ فارسی ششم

۱- شاعر در این شعر «وطن» را به چه چیزهایی مانند کرده است؟
پاسخ:  رویش در بهاران، جان در هر بدن، بوی عطر گل ها، سبزی چمن، راز شعر حافظ، آواز قناری، یاد خوش ترین ها، باران بهاری، غم در مرگ مادر، کوه غصه ها، سربازان عاشق، قهرمان قصه ها، آواز بلند، خاک.

۲- وطن چگونه میتواند نگهبان وجود ما باشد؟
پاسخ:  وطن مثل خانه ای امن از وجود ما نگهبانی میکند و به ما امنیت، آسایش، هویت و فرهنگ میدهد.

۳- شما وطن را به چه چیزهایی مانند میکنید؟
پاسخ:  مادر، پدر، گهواره، خانه.

گوش کن و بگو

گوش کن و بگو صفحه ۵۲ فارسی ششم

قصهی «حماسه‌ی هُرمُز» را با دقّت گوش دهید و سپس دربارهی پرسشهای زیر گفت و گو کنید.
پرسش ها

۱- داستان با چه واقعه‌ای شروع میشود؟
پاسخ:  حمله‌ لشکر مغول.

۲- شخصیت اصلی داستان که بود و چند پسر داشت؟
پاسخ:  هرمز، دهقانی شجاع بود و او سه پسر جوان داشت.

۳- اوّلین سواری که به کلبه نزدیک شد، که بود؟
پاسخ:  دیده بان شهر بود

۴- لشکریان مغول چه زمانی به کلبه رسیدند؟
پاسخ:  هنگام غروب

۵- نام فرماندهی مغولان چه بود؟
پاسخ:  قاجان

۶- مغولان برای بیرون کشیدن پیرمرد و پسرانش از کلبه به چه کاری دست زدند؟
پاسخ:  کلبه را آتش زدند

۷- پیرمرد در آخرین لحظه‌ی زندگی چه گفت؟
پاسخ:  پیروز باد ایران