گام به گام درس 5 فارسی ششم

جواب درس پنجم فارسی ششم


نام درس : هفت خان رستم | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی

جواب درس پنجم فارسی ششم


گام به گام فارسی ششم / درس پنجم :: هفت خان رستم

درک مطلب

درک مطلب صفحه ۴۱ فارسی ششم

۱- منظور از عبارت زیر، چیست؟ «از هفت خان گذشتن»
پاسخ:  وقتی کسی کاری را با سختی و دشواری زیادی انجام دهد این عبارت را به کار می‌برند.

۲- رستم در هفت خان چه مراحلی را پشت سر می‌گذارد؟
پاسخ:  ۱- نبرد رخش با شیر ۲- گذر از بیابان و گرفتار شدن در آن ۳- نبرد با اژدها ۴- نبرد با جادو گران ۵- نبرد با اولاد دیو ۶- نبرد با ارژنگ دیو ۷- نبرد با دیو سپید .

۳- به نظر شما چه نیرویی باعث شد رستم بتواند هفت خان را با موفقیت پشت سر بگذارد؟
پاسخ:  قدرت و اعتقاد به خداوند و توکل به او و نترسیدن از مشکلات پیش آمده

درک و دریافت

درک و دریافت صفحه ۴۸ فارسی ششم

۱- یونس و مهدی چه تفاوتها و چه شباهت‌ هایی با هم داشتند؟
پاسخ:  شباهت:
۱- یونس و مهدی پسر و دانش آموز یک کلاس بودند.
۲- هر دو اهل شیراز بودند که به تبریز آمده بودند.
پاسخ:  تفاوت ها:
۱- یونس تازه به تبریز آمده بود؛ اما مهدی از چند سال پیش در آنجا بود.
۲- یونس درسش خوب بود؛ ولی مهدی درسش ضعیف بود.
۳- یونس زبان ترکی نمی‌ دانست؛ اما مهدی ترکی را یاد گرفته بود.

۲- اگر شما به جای یونس بودید در برابر پیشنهاد مهدی چه می ‌کردید؟
پاسخ:  همان روز اول پیشنهادش را قبول نمی‌ کردم و سعی می‌ کردم او را هم به مدرسه بیاوریم.

۳- به نظر شما چه عاملی باعث برگشت یونس به مدرسه شد؟
پاسخ:  یونس به کمک دوستانش به مدرسه بازگشت و با رفتار مناسب معلم در کلاس پذیرفته شد و دوستان جدیدی پیدا کرد.

۴- با توجّه به متن، جمله‌ ها را به ترتیب رویدادها شماره گذاری کنید:
۳- مهدی به درس خواندن علاقه ی زیادی نداشت.
۱- یونس تازه از شیراز به تبریز آمده بود.
۶- تا اینکه یک روز هم کلاسی ها یونس را به مدرسه برگرداندند.
۸- یونس تصمیم گرفت مهدی را نیز به مدرسه باز گرداند.
۲- زبان آنها را نمی دانست.
۷- معلم گفت: نتیجه‌ ی به مدرسه نیامدن، عقب ماندن از هم کلاسی هاست.
۴- معلم از او خواست به مهدی کمک کند تا درس‌ هایش را بهتر یاد بگیرد.
۵- آنها چند روزی به مدرسه نرفتند.

کارگاه درس پژوهی

کارگاه درس پژوهی صفحه ۴۸ فارسی ششم

۱- با مراجعه به کتابخانه، داستان دیگری از شاهنامه‌ی فردوسی انتخاب، و شخصیت های آن را مشخّص کنید.
پاسخ:  داستان: رستم و سهراب
شخصیت های داستان:
رستم: پهلوان ایرانی، همسر تهمینه، پدر سهراب
سهراب: پهلوان توران، فرزند رستم
افراسیاب: پادشاه توران
کیکاووس: پادشاه ایران
۲- به نظر شما انسان دانا چه ویژگی هایی دارد؟ در گروه درباره ی آن گفت و گو، و فهرستی از این ویژگی ها تهیه کنید.

پاسخ:  ۲- قبل از انجام کاری به عاقبت آن فکر می کند.
۳- انسان دانا و راست گو است.
۴- انسان دانا خوش اخلاق است و با مردم رابطه ی خوبی دارد.

۳- از متن های این فصل چند جمله را انتخاب، و سپس نهاد و فعل آنها را مشخّص کنید.
پاسخ:  – من هم مانند شما موجودی زنده هستم
نهاد فعل
– دو کس رنج بیهوده بردند.