گام به گام نگارش ششم درس ۲

جواب درس دوم ششم ابتدایی


نام درس : پنجره های شناخت | موضوع : گام به گام درسی | ششم ابتدایی

جواب درس دوم ششم ابتدایی


گام به گام نگارش ششم /  درس دوم :: پنجره های شناخت /پاسخ درس دوم نگارش ششم – جواب املا و دانش زبانی و واژه آموزی، کارگاه نویسندگی و درک متن و هنر و سرگرمی صفحه ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ درس ۲ نگارش کلاس ششم.

جواب املا و واژه آموزی صفحه ۱۵ نگارش ششم

📘 ۱ از بین واژههای زیر آنهایی را که با هم ارتباط دارند، در یک گروه قرار دهید.

جواب املا و واژه آموزی صفحه 15 نگارش ششم

جواب صفحه ۱۶ نگارش ششم

📘 ۲-مانند نمونه، واژهها را کنار هم قرار دهید و هر تعداد که میتوانید، واژهی جدید بسازید و در جدول بنویسید.مانند نمونه، واژهها را کنار هم قرار دهیدپاسخ: زیبایی های اخلاق، رفتار نیک رفتار پسندیده، شناخت آفرینش، زیبایی های خالق، شناخت خالق، زیبایی های آفرینش و ….

📘 ٣. الف) جدول را به صورت زیر کامل می کنیم

جمله نهاد فعل
ما پدیده ها را خوب و دقیق میبینیم ما میبینیم
انسان باید خالق خود را بشناسد انسان بشناسد
علی به مدرسه رفت علی رفت

📘 ب) جدول را کامل کنید.

واژگان حروف مشترک هم خانواده
حافظ ، محفوظ ح ف ظ محفظه، محافظ
مقصد ، مقصود ق ص د مقصد، مقصود
تحصیل ، حاصل ح ص ل تحصیل، حاصل

جواب صفحه ۱۷ نگارش ششم

📘 ۱ متن زیر را با یکی از کلمات » از، به، در، با « کامل کنید.
پاسخ: چلچله ی خوش آواز …..در….. آبی آرام بلند به پرواز در آمد. …..به….. ابر سلام کرد. …..از….. کنار خورشید گذشت و …..به….. او لبخند زد. …..با….. باد همنوا شد ……به….. زمزمه آب گوش داد و چهره ی زیبای خود را …..در….. آن مشاهده کرد. چلچله می دانست که چگونه ….از…. این همه زیبایی لذت ببرد.

📘 ۲- در مورد یکی از آفریده های خدا که توجه شما را جلب کرده است، تحقیق کنید و گزارشی در دو بند ارائه دهید.
جواب صفحه ۱۷ نگارش ششمپاسخ:  🔹یکی از زیباترین خلقت ها خداوند که بسیار توجه من را جgب کرده خلقت پروانه است. تعجب من از نحوه تشکیل آن تا زمانی که از پیله در می آید، است.
🔹پروانه‌ها دارای چهار مرحله در زندگیشان هستند: مرحله اول تخم است، که پروانه بالغ تخم‌گذاری می‌کند. مرحله دوم که تبدیل به لارو یا کرم می‌شود. در این مرحله لارو (کرمینه) مقدار زیادی برگ می‌خورد تا خود را برای مرحله بعد آماده کند. مرحله سوم شفیره است که کرم تاری به نام پیله به‌دور خود می‌بافد و مدتی در آن بدون هیچ غذایی زندگی می‌کند. مرحله چهارم که پروانه است و جانور بالغ که دارای بال است از پیله بیرون می‌آید.

جواب کارگاه نویسندگی صفحه ۱۸ نگارش ششم

جواب صفحه 18 نگارش ششم

📘 ۱- به جای واژگان مشخص شده ، واژه های دیگری قرار دهید و جمله را باز نویسی کنید .

🔶الف)هیچ چیز نمی تواند اثر محبت را از بین ببرد
پاسخ: هیچ چیز نمی تواند اثر مهربانی را از بین ببرد .

🔶ب ) بپرسیم و از پرسیدن نهراسیم .
پاسخ: بپرسیم و از پرسیدن نترسیم .

🔶پ) هر کسی شخصیت خود را در رفتار و عمل خویش نمایان می کند.
پاسخ: هر کسی شخصیت خود را در رفتار و عمل خویش آشکار می کند.

📘 ۲-اکنون ، در باره موضوعی که بیشتر از هرچیز دیگری درباره آن می اندیشید ، یک بند بنویسید
جواب کارگاه نویسندگی صفحه ۱۸ نگارش ششمپاسخ: برای اینکه در زندگی موفق شویم باید تلاش و برنامه‌ریزی خوبی کنم با دقت و درک بیشتری داشته باشم تجربه دیگران استفاده کنیم و استفاده کردن از تجربه دیگران موجب می شود که اشتباهات آنان را تکرار نکنیم و در زندگی سریعتر به موفقیت برسیم. این یک جواب از یکی از دانش آموزان بود و اگر شما عزیزان متن دیگری دارید در نظرات پایین سایت برای ما بفرستید در همین مطلب قرار داده شود.

جواب صفحه ۱۹ درس دوم نگارش ششم

📘 ۳- ضرب المثل (( از تو حرکت ، از خدا برکت )) را در یک بند توضیح دهید .
پاسخ: انسان باید برای رسیدن به اهدافش تلاش کند. نشستن و امید بستن به رحمت خدا بدون تلاش و کوشش پسندیده نیست. اگر انسان برای هدفش تلاش کند و در عین حال به لطف خدا امید داشته باشد می تواند یقین کند که خداوند او را یاری خواهد کرد و وسایل و ابزار مورد نیازش را فراهم می کند.

جواب درک متن صفحه ۱۹ و ۲۰ نگارش ششم

🔶الف) این جمله ها را با دقت بخوانید و به ترتیب درست، شماره گذاری کنید.

جواب درک متن صفحه 19 و 20 نگارش ششم
جواب صفحه ۲۰ نگارش ششم 👇
جواب درک متن صفحه 19 و 20 نگارش ششم

جواب صفحه ۲۰ درس دوم نگارش ششم

🔶ب) پس از مرتب کردن جمله ها، دو سؤال طرح کنید و پاسخ آنها را بنویسید (سعی کنید سؤال ها با توجه به مفهوم کلی متن باشد).
الف) آن مرد برای دریافت نان باید چه کاری انجام می داد؟
ب) نانوا وقتی دید که مرد با دیدن نان آب دهانش سرازیر شده، چه گفت؟

جواب صفحه ۲۱ نگارش ششم

📘 ۲ با توجه به جدول الف، حروف را جایگزین نمادها کنید و واژههای بهدست آمده را بنویسید.جواب صفحه 21 نگارش ششم

💠 ۱-شخصیت
💠 ۲-افرینش
💠 ۳- سپاسداری

جواب صفحه ۲۲ درس دوم نگارش ششم

حالا شما برای حروف زیر نمادهایی طراحی کنید. سپس هر تعداد واژهای که میتوانید، بسازید
❤نماد با خط میخیجواب صفحه ۲۲ درس دوم نگارش ششم
🔠نماد با ایموجی جواب صفحه ۲۲ درس دوم نگارش ششم