گام به گام درس 11 فارسی ششم

جواب درس یازدهم فارسی ششم


نام درس : شهدا خورشیدند | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی

جواب درس یازدهم فارسی ششم

گام به گام فارسی ششم / درس یازدهم :: شهدا خورشیدند

درک مطلب صفحه 79 فارسی ششم

درک مطلب

1- چرا شهید مانند چراغ خانه است ؟

پاسخ: زیرا شهید همانند چراغی که خانه را روشن میکند ، در تاریکی روزگار نیز راه درست را به ما نشان میدهد

2- شما هم مانند شاعر، شهید را با یک جمله ی زیبا توصیف کنید.
پاسخ:  شهید مانند شمعی است که خود می‌ سوزد و راه درست را به ما نشان می‌دهد.

3- چه شباهتی بین شهدا و خورشید وجود دارد؟

پاسخ: خورشید با نورش همه جا را روشن و گرم میکند و شهید در تاریکی های زمانه راه روشن را به ما نشان میدهد

 

درک و دریافت صفحه 82 فارسی ششم

1- با توجّه به نمودار زیر درباره‌ی عناصر داستانی که خواندید، گفت وگو کنید.

درک و دریافت صفحه 82 فارسی ششم

2- چرا بهمنیار به بوعلی آن پیشنهاد را کرده بود ؟
پاسخ:  زیرا بهمنیار به خاطر استعداد خدادادی و فکر خلاق بو علی سینا دچار شگفتی شده بود و او را سرآمد همه‌ی مردم می‌دانست.

3- بوعلی چگونه بهمنیار را به اشتباهش آگاه کرد؟
پاسخ:  در یکی از شب ‌های سرد زمستان از بهمنیار خواست تا برایش از بیرون آب بیاورد. اما بهمنیار که در جای گرم و راحت خوابیده بود هر بار بهانه می آورد و درخواست استادش را رد می‌کرد. بوعلی سینا با استفاده از این ماجرا به بهمنیار یادآور شد که سخنش حتی در شاگرد قدیمی‌اش نفوذ ندارد اما با آنکه از دوران زندگی پیامبر(ص) زمان بسیاری می‌گذرد، نفوذ گفتار ایشان در دل مؤمناش، آنچنان شدید است که پیروانش در هر شرایط، چه در گرما و سرما و چه در سختی و آسایش، دستور ایشان را از روی علاقه اجرا می‌کنند.