گام به گام درس 1 هدیه ششم

جواب فعالیت های هدیه ششم


نام درس : یکتا | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی

گام به گام درس اول هدیه ششم


گام به گام هدیه ششم  / درس ۱ هدیه ششم / در این بخش برای شما عزیزان جواب همخوانی کنیم صفحه ۱۰ تدبر کنیم صفحه ۱۱ هدیه درس ۱ ششم ,چرا سوره توحید به این نام معروف است هدیه ششم  پاسخ کامل کنید صفحه ۱۲ هدیه ششم درس 1 را آماده کرده ایم

همخوانی کنیم صفحه 10 هدیه ششم

تو خدای بی شریکی | تو یگانه ای و دانا
تو چه خوب و مهربانی | تو که پاکی و توانا
تو در آن زمان که نامی | ز جهان نبود بودی
تو بگوش ابر خواندی | که از آسمان ببارد
تو به آفتاب گفتی | به زمین قدم گذارد
تو به چشمه یاد دادی | ز دل زمین بجوشد
به گیاه تشنه گفتی | که از آب آن بنوشد
تو سپرده ای به شبنم | که برگ گل نشیند
به خزان اجازه دادی | که گل از چمن بچیند
به هزار نقش زیبا | گل و سبزه را کشیدی
ناصر علی اکبر سلطان با اندکی تغییر

در شعر به کدام صفات خداوند اشاره شده است؟
پاسخ:  بی نظیر، یگانه، دانا، خوب، مهربان، پاک و توانا و همچنین قوی و قدرتمند بودن خداوند که همه چیز تحت فرمان اوست و او آفریننده ی تمام زیبایی‌ها و خالق تمام هستی است.

پیام شعر را در چند جمله برای دوستانتان بیان کنید.
پاسخ: 

پیام شعر خدای یگانه این است که خداوند، یکتا و بی‌همتاست و همه‌ی هستی تحت فرمان خداست و اوست که همه چیز را زیبا آفریده است. به همین دلیل وظیفه‌ی ما این است که در مقابل همه‌ی این خوبی‌ها از خداوند سپاسگزار باشیم.

چه ارتباطی میان پیام شعر و موضوع درس وجود دارد؟
پاسخ:  در خلقت این همه زیبایی کسی شریک خداوند نیست و او یگانه و بی همتا ست پس انسان‌ها باید خدایی را پرستش و اطاعت کنند که یکتا است و دارای صفات زیبا بوده و همه جیز در قدرت و قلمروی حکومت اوست.

جواب همخوانی کنیم صفحه ۱۰ درس اول هدیه ششم

تدبیر کنیم

تدبر کنیم صفحه 11 هدیه ششم

این سوره را بخوانید و ترجمه‌ی آن را بنویسید.

تدبّر کنیم صفحه ۱۱ هدیه ششم
به نام خداوند بخشنده مهربان
بگو او خداوند یکتاست (۱)
خداوند بی‌نیاز است (۲)
فرزندی ندارد و زاییده نشده است (۳)
و همتا و همانندی برای او وجود ندارد (۴)
– نام این سوره چیست؟
پاسخ:  توحید
– در سوره توحید به کدام صفتهای خداوند اشاره شده است هدیه ششم ؟
پاسخ:  یکتا بودن خدا، بی نیازی خداوند و اینکه خداوند پدر، مادر و فرزندی ندارد و او بی همتا و بی‌نظیر است.
– به نظر شما چرا سوره به این نام معروف شده است؟
پاسخ:  زیرا این سوره به توحید و یگانگی خداوند اشاره دارد و انسان‌ ها را به یکتاپرستی دعوت می‌کند.

به نظر شما چرا این سوره به این نام معروف شده است؟
پاسخ:  زیرا در این سوره خدا را ستایش میکنین

جواب ایستگاه فکر صفحه 12 و 13 هدیه ها ششم

حال با کمک دوستانت، عبارت زیر را در چند جمله کامل کن:
به نظر من، چیزی که باعث می شد یوسف در تنهاییِ چاه دلگرم و امیدوار باشد، این بود که
پاسخ:  به خدا ایمان داشت و می‌دانست که خداوندِ مهربان، یاورِ بی‌پناهان است و او را فراموش نمی‌کند. یوسف باور داشت که رحمت خداوند شامل حال او می‌ش