گام به گام درس 1 فارسی ششم

جواب درس اول فارسی ششم


نام درس : معرفت آفریدگار | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی

جواب درس اول فارسی ششم

گام به گام فارسی ششم / درس 1 : معرفت آفریدگار

درک مطلب

درک مطلب صفحه ۱۲ فارسی ششم

۱- در شعری که خواندید، « بلبل» و « قمری» چه می‌خوانند؟
پاسخ:  یاد خداوندگار بلبل و قمری در آواز های خود ستایش و ذکر پروردگار را می‌خوانند.

۲- برداشت شما از بیت «برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری ست معرفت کردگار» چیست؟
پاسخ:  گل ها و گیاهان و همه‌ی جهان مانند کتاب است و انسان‌های دانا و عاقل با مشاهده‌ی دقیق و تفکر در مورد هر کدام از آنها خود را می‌شناسند و به بزرگی و عظمت خدا پی می‌برند.

۳- به نظر شما بلعمی بر چه چیزی تأکید دارد؟ دلیل خود را بیان کنید.
پاسخ:  شناخت و پرستش پروردگار، شکر گذاری نعمت هایی که به ما داده است و فکر کردن در مورد آفرینش هستی.
برای این که بلمعی، خواند را خالق و آفریننده‌ی جهان و همه‌ ی نعمت ‌ها معرفی کرده است. او وظیفه ‌ی ما را در برابر خداوند، پرستش او و سپاس گزاری از نعمت هایش می‌داند و یاد آور شده، برای اینکه دلمان روشن و ایمانمان قوی شود، باید در مورد آفرینش هستی فکر کنیم.

۴- چه تفاوتی بین عبادت انسان ‌ها با دیگر موجودات است؟
پاسخ:  عبادت انسان ها آگاهانه است و انواع و اشکال گوناگونی دارد؛ اما عبادت دیگر موجودات از روی غریزه است و شکل یکسانی دارد (مثل نغمه‌سرایی و آواز خواندن پرندگان).