جواب درس چهارم هدیه پنجم

گام به گام درس 4 کتاب هدیه ها پنجم


نام درس : از نوزاد بپرسید | موضوع : گام به گام | پنجم ابتدایی

گام به گام درس 4 کتاب هدیه ها پنجم


گام به گام هدیه پنجم / درس 4 :: از نوزاد بپرسید

جواب گفت‌وگو کنید صفحه 29 هدیه پنجم

یکی از سفارش‌های خدا به حضرت عیسیٰ علیه السلام را انتخاب، و با دوستانتان در مورد راه‌های عمل به آن گفت‌وگو کنید.
پاسخ: مطابق آیات ۳۱ و ۳۲ سوره مریم، حضرت عیسی (ع) به نماز و زکات و نیکوکاری به مادر و زورگو و نافرمان نبودن سفارش شده است.

جواب بگرد و پیدا کن صفحه 29 هدیه پنجم

کلماتی را که به حضرت عیسی علیه السلام مربوط است، پیدا کنید.
بگرد و پیدا کن صفحه ۲۷ هدیه پنجم

پاسخ: مریم – زنده بودن – سال میلادی – انجیل – احمد
این کلمات با حضرت عیسیٰ علیه السلام چه ارتباطی دارد؟
پاسخ: حضرت مریم (س) مادر حضرت عیسی (ع) است. سال تولد ایشان مبدا تاریخ میلادی و کتاب آسمانی ایشان انجیل می‌باشد. ایشان زنده‌اند و همراه حضرت مهدی (عج) ظهور خواهند کرد و احمد نام پدر پیامبری که حضرت عیسی بشارت آمدنش را بعد از خود داد .

 

جواب تدبر کنیم صفحه 30 هدیه پنجم

آیه را بخوانید؛ این آیه به کدام قسمت درس ارتباط دارد؟

فکر می‌کنید چرا حضرت عیسیٰ علیه السلام به آمدن پیامبر بعد از خود بشارت داده است؟
پاسخ:  زیرا پیروان حضرت عیسی (ع) باید پیامبری که بعد از ایشان می‌آید را بشناسد و از او حضرت محمد (ع) پیروی کنند که دین خدا را تکمیل نموده است و برای پیروان حضرت عیسی (ع) جای شکی نباشد

تدبر کنیم صفحه 30 هدیه پنجم

جواب ایستگاه فکر صفحه 30 و 31 و 32 هدیه پنجم

1) داستان سگ مرده
روزی حضرت عیسیٰ علیه السلام با عده‌ای از پیروانش از بازارچه‌ای می‌گذشت؛ ناگهان گروهی را دید که به دور سگ مرده‌ای جمع شده‌اند و درباره‌ٔ آن گفت‌وگو می‌کنند. یکی می‌گفت: «بوی بد آن، انسان را خفه می‌کند!» دیگری می‌گفت: «چقدر کثیف است!»
سومی می‌گفت:«چه سگ زشتی!»

وقتی نوبت به حضرت عیسیٰ علیه السلام رسید، گفت: «چه دندان‌های سفید و زیبایی دارد!».
همه از این حرف تعجب کردند. حضرت عیسیٰ علیه السلام ادامه داد: «سعی کنید همیشه از میان زشتی ها و زیبایی ها، زیبایی ها را نشان دهید».

2) بهترین دوست چه کسی است؟

راه زیادی آمده‌اند؛ گوشه‌ای می‌نشینند تا چند دقیقه استراحت کنند.
یکی از یاران ایشان از فرصت استفاده می‌کند و می‌پرسد:
«ای پیامبر خدا! با چه کسی هم نشین شویم؟»
چه سؤال مهمی! همه‌ٔ همراهان چهره‌شان را به سوی رهبر محبوبشان برمی‌گردانند تا پاسخش را بشنوند.
حضرت عیسیٰ علیه السلام به یاران فداکارش چشم می‌دوزد:
«کسی که
1) دیدارش شما را به یاد خدا بیندازد؛
2) گفتارش بر دانش شما بیفزاید؛
3) و رفتارش شما را به بهشت علاقه‌مند کند».