جواب درس پنجم هدیه پنجم

گام به گام درس 5 کتاب هدیه ها پنجم


نام درس : گل صد برگ | موضوع : گام به گام | پنجم ابتدایی

گام به گام درس 5 کتاب هدیه ها پنجم


گام به گام هدیه پنجم / درس 5 :: گل صد برگ

جواب تدبر کنیم صفحه 35 هدیه پنجم

این آیه را بخوانید:
تدبر کنیم صفحه 35 هدیه پنجم

پس از شنیدن آیه، چه می‌کنید؟
پاسخ: بلند صلوات می‌فرستیم.

به نظر شما چگونه می توانیم به این آیه عمل کنیم؟
پاسخ: ۱_ هنگام شنیدن نام ایشان، بر او سلام و درود بفرستیم. ۲_ از دستورات ایشان اطاعت کنیم ۳_ در کارهای خود ایشان را الگو و سرمشق خود قرار دهیم. ۴_ یاری کردن و دفاع از ایشان

جواب ببین و بگو صفحه 36 هدیه پنجم

با دیدن تصاویر صفحه بعد به یاد کدام رفتار پیامبر می‌افتید؟

ببین و بگو صفحه 36 هدیه پنجم

تصویر سمت راست: پاکیزه بودن – زیبایی و آراسته بودن
تصویر سمت چپ: خوشحال شدن از شنیدن صدای اذان

جواب تدبر کنیم صفحه 38 هدیه پنجم

این آیه را بخوانید:
تدبّر کنیم صفحه ۳۵ هدیه پنجم

* چه ارتباطی میان مفهوم این آیه و آنچه در درس خواندیم، هست؟
پاسخ: خداوند پیامبر بزرگ را برای همه‌ی مردم جهان فرستاد تا رفتار و کردار او را سرمشق و الگوی خود قرار دهند.

جواب گفت‌وگو کنید صفحه 38 هدیه پنجم

کدام یک از رفتارهای پیامبر که در درس خواندیم، تأثیر بیشتری در شما داشته است؟ چرا؟

پاسخ:

۱) سلام کردن حضرت محمد (ص)
2) با وفا بودن ایشان
3) هرگز با کسی قهر نمی‌کرد
4) در برابر خوبی‌ها تشکر می‌نمود
5) به علم و دانش بسیار اهمیت می‌داد
6) آموختن زبان‌های دیگر
7) کاشتن درخت
8) غذا دادن به حیوانات
پیامبر (ص) تمام صفات پسندیده و نیک را دارند و ما باید از رفتار و زندگی ایشان سرمشق بگیریم.

جواب به کار ببندیم صفحه 40 هدیه پنجم

من هم دوست دارم مانند پیامبر خدا صلی الله علیه و آله باشم؛ بنابراین…

۱٫ در اول هر کار نام خدا را به زبان می‌آورم.
۲٫ وقتی صدای اذان را می‌شنوم، آماده برای نماز می‌شوم.
۳٫ شب‌ها پیش از خواب قرآن می‌خوانم.

۱٫ پیش و بعد از غذا دستانم را می‌شویم.
۲٫ سعی می‌کنم همیشه لباس ‌های تمیز استفاده نمایم و همیشه پاکیزه باشم.
۳٫وقتی از خانه بیرون می‌روم، تمیز و آراسته هستم.

۱٫ وقتی دوستم با من قهر کرد، من برای آشتی قدم بر می‌دارم.
۲٫ هنگامی که دوستانم را می‌بینم، به آنان سلام می‌کنم.
۳٫ در مقابل خوبی‌های دیگران، تشکر می‌کنم.

۱٫ اگر حیوان گرسنه‌ای ببینم، به او غذا می‌دهم.
۲٫ برای محافظت از طبیعت، تلاش می‌کنم.
۳٫ وقتی در تلویزیون رفتاری را که در سیرک با حیوانات انجام می‌شود، می‌بینم، آزرده می‌شوم که چرا نباید این حیوانات آزاد باشند

کامل کنید صفحه 41 هدیه پنجم

کدام یک از این موارد، ویژگی‌های انسان شایسته است؟ آنها را رنگ آمیزی کنید و کلمه‌ای را که می‌بینید در جای خالی بنویسید.
کامل کنید صفحه 41 هدیه پنجم

آفرین بر بچه‌های —مسلمان– پیرو حضرت محمد صلی الله علیه و آله »