گام به گام درس 3 عربی هفتم

جواب تمرینات عربی هفتم درس 3


نام درس : عربی | موضوع : گام به گام | پایه هفتم

جواب تمرینات عربی هفتم درس 3


 گام به گام عربی هفتم / درس سوم/ جواب تمرینات و ترجمه درس ۳ عربی پایه هفتم ؛ جواب صفحه۶۰ و ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ و ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ و ۶۷ و ۶۸ عربی هفتم همراه با معنی متن درس سوم

جواب تمرینات عربی هفتم درس 3

ترجمه صفحه 61 درس سوم عربی هفتم

ترجمه صفحه 61 درس اول عربی هفتم

گفت‌و گو بین دو پسر 

– أَهلاً وَ سَهلاً بِکُم صَباحَ الْخَیرِ.
خوش آمدید صبح به خیر
– صَباحَ النّورِ.
صبح به خیر. (صَباحُ الخَیر نیز درست است.)
– کَیفَ حالُکَ؟
حال شما چطور است؟
– أنا بِخَیرٍ وَ کَیفَ أنتَ؟
خوبم. شما چطوری؟
– أنا بِخَیرٍ؛ مِنْ أیْنَ أنتَ؟
خوبم. کجایی هستی؟
– أنا مِنْ إیران و مِنْ أیْنَ أنتَ؟
من اهل ایران هستم و شما کجایی هستی؟
– أنا مِن الْعِراق؛ هَلْ أنتَ مِنْ مشهد؟
من اهل عراق هستم.آیا شما اهل مشهد هستی؟
– لا؛ أنا مِن مازندران.
نه من اهل مازندران هستم.
– و أنا مِنَ الْبَصره. 
و من اهل بصره هستم.
– مَا اسْمُکَ؟
اسم شما چیست؟
– اِسْمی سمیرٌ و مَا اسْمُکَ؟
اسم من سمیر است و اسم شما چیست؟
اِسمی حمیدٌ.
اسم من حمید است.

ترجمه صفحه 62 درس سوم عربی هفتم

– أیْنَ أُسْرَتُکَ؟
خانواده‌ات کجا هستند؟
– هُمْ جالِسونَ هُناکَ. ذٰلِکَ أبی وَ تِلْکَ أُمّی. ذٰلِکَ جَدّی و تِلْکَ جَدَّتی.
آنها آنجا نشسته‌اند. آن پدرم و آن مادرم است. آن پدربزرگم و آن مادربزرگم است.
– أینَ فُندُقُکُم؟
هتل شما کجاست؟
– فی نِهایهِ هٰذَا الشّارِعِ.
در آخر این خیابان است.
– کَم یَوماً أنتم فی کربلاء؟
چند روز شما در کربلا هستید؟
– ثلَاثهَُ أیّامٍ.
سه روز
– مَنْ هٰذَا الْوَلَدُ؟
این پسر کیست؟
– هوَ أخی.
او برادرم است.
– مَا اسْمُهُ؟
اسم او چیست؟
– اِسْمُهُ جعفرٌ.
اسم او جعفر است.
– فی أمانِ اللّهِ.
خداحافظ
– إلَی اللِّقاءِ. مَعَ السَّلامَهِ.
به امید دیدار. به سلامت.

جواب تمرین صفحه 62 درس 3 عربی هفتم

جواب تمرین صفحه 62 درس 3 عربی هفتم

با توجه به متن درس، پاسخ صحیح و غلط را معلوم کنید.

جواب تمرین صفحه 62 درس 3 عربی هفتم

1-سمیر اهل مصر است.
2-جعفر برادر حمید است.
3-حمید اهل مازندران است.
4- خانواده حمید در کربلا به مدت چهار روز ماندند.
5- هتل خانواده حمید ابتدای خیابان بود.

 

جواب تمرین صفحه 63 درس 3 عربی هفتم

به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

1- کیفَ حالُکَ؟ انا بخیر
معنی: حالت چطور است؟

2- مِنْ أینَ أنتَ؟ انا مِن ایران
معنی: تو اهل کجا هستی؟

3- مَا اسْمُکَ؟ اسمی محمد
معنی: اسمت چیست؟

4- أینَ بَیتُکَ؟ فی شارع جمهوری
معنی: خانه‌ات کجاست؟

جواب این بخش به زودی قرار میگیرد!

جواب ترجمه کنید صفحه 63 و 64 درس 3 عربی هفتم

بخوانید و ترجمه کنید.
۱. ما هی سیده آیات القرآن؟ – آیه الکرسی
معنی: سید(با عظمت ترین) آیات قرآن چیست؟ – آیت الکرسی

جواب ترجمه کنید صفحه 63 و 64 درس 3 عربی هفتم

۲. أیّ سوره باسم أحد الفلزات؟ – سوره «الحدید»
معنی:  کدام سوره به نام یک از فلزات است؟ – سوره حدید به معنای آهن

جواب ترجمه کنید صفحه 63 و 64 درس 3 عربی هفتم

۳. ما هی السوره التی باسم امرأه؟ – سوره «مریم»
معنی:  سوره ای که به نام زن است؟ – سوره مریم

جواب ترجمه کنید صفحه 63 و 64 درس 3 عربی هفتم