جواب درس سوم هدیه پنجم

گام به گام درس 3 کتاب هدیه ها پنجم


نام درس : بانویی که یک … | موضوع : گام به گام | پنجم ابتدایی

گام به گام درس 3 کتاب هدیه ها پنجم


گام به گام هدیه پنجم / درس سوم :: بانویی که یک سوره قرآن به نام اوست

جواب ایستگاه فکر صفحه 23 هدیه پنجم

با کمک دوستانت چه عنوانی برای این درس پیشنهاد میدهی؟
پاسخ: مریم مقدس

جواب برایم بگو صفحه 23 هدیه پنجم

با توجه به درس، حضرت مریم چه ویژگی‌هایی داشت؟
برایم بگو صفحه ۲۱ هدیه پنجم

جواب بگرد و پیدا کن صفحه 23 هدیه پنجم

یکی از ویژگی‌های برجستهٔ حضرت مریم سلام الله علیها در آیه ۷۵ سوره مائده آمده است. با مراجعه به قرآن، آیه را بخوانید و این ویژگی را پیدا کنید.
پاسخ: بسیار راستگو (صدیقه)

جواب تدبر کنیم صفحه 24 هدیه پنجم

این آیه را بخوانید.
دبّر کنیم صفحه ۲۲ هدیه پنجم
پاسخ: ای مریم، برای پروردگار خود، خضوع کن و سجده به جا آور و با رکوع کنندگان رکوع کن.

این آیه به کدام بخش درس اشاره می‌کند؟
پاسخ: ویژگی عبادت

جواب گفت ‌و گو کنید صفحه 24 هدیه پنجم

پیامبر خدا این چهار بانو را بهترین زنان جهان معرفی کرده‌اند.
حضرت زهرا ـ حضرت خدیجه ـ حضرت مریم ـ حضرت آسیه
درباره هریک از ایشان چه ویژگی‌هایی به خاطر می‌آورید؟

حضرت زهرا: دختر پیامبر (ص)، همسر حضرت علی (ع)، مادر امام حسن و امام حسین (ع)
حضرت خدیجه: همسر حضرت محمد (ص)، مادر حضرت زهرا (س)، اولین بانوی مسلمان، مهربان و فداکار
حضرت مریم: مادر حضرت عیسی (ع)، پاکدامنی، سخن گفتن با فرشتگان، راستگویی
حضرت آسیه: همسر فرعون مصر، الگوی مومنان، ایمان آوردن به حضرت موسی (ع)، استوار ماندن در ایمان

چه ویژگی‌های مشترکی میان ایشان وجود دارد؟ آنها را نام ببرید.
پاسخ: تمام این بانوان جزو زنان بهشتی هستند که الگویی برای زنان زمان خود و دیگر زمان‌ها می‌باشند. همه پاکدامن، راستگو و خداپرست بودند، جوانی و دارایی خود را خرج دین خدا می‌نمودند.