جواب درس دوم علوم پنجم ابتدایی

گام به گام فعالیت های علوم پنجم درس 2


نام درس : ماده تغییر می کند | موضوع : گام به گام | پنجم ابتدایی

گام به گام فعالیت های علوم پنجم درس 2


گام به گام علوم پنجم / درس دوم : ماده تغییر می کند

کاوشگری صفحه 9 علوم پنجم

5ــ تغییرهایی را که در طول این فعالیت در مواد ایجاد کرده اید، در جدول زیر بنویسید.

کاوشگری صفحه 9 علوم پنجم

فکر کنید صفحه 10 علوم پنجم

آیا برای ساختن بادبادک جنس موادی را هم که به کار بردید تغییر دادید؟
پاسخ: خیر، فقط شکل ظاهری و اندازه ی مواد تغییر دادیم.

فعالیت صفحه 10 علوم پنجم

٣ــ یک حبه قند دیگر را هم مانند تصویر، روی شعله نگه دارید.

✅ در کدام تغییر، شکل و اندازه ّ ی ماده عوض می‌شود؟
پاسخ: در دو تغییر اول هنگام کوبید قند در هاون و حل کردن قند در آب شکل و اندازه ماده عوض می شود.
✅ در کدام تغییر، رنگ و بوی ماده عوض می‌شود؟
پاسخ: در تغییر سوم- با سوزاندن قند رنگ ، بود و مزه آن تغییر میکند.

فعالیت صفحه 11 علوم پنجم

4ــ حالا رنگ، مزه، بو و شکل تخم مرغها را با هم مقایسه کنید.
پاسخ: تخم مرغ اول شکلش تغیر کرده،
– تخم مرغ دوم رنگ ، مزه و بویش تغییر کرده
-تخم مرغ سوم هم رنگ ، هم بو و هم مزه اش تغیر کرده و شکلش هم عوض شده است.

فکر کنید صفحه 12 علوم پنجم

۱-وقتی چوب کبریت می سوزد، چه تغییری می کند؟
پاسخ: چوب کبریت به ماده ی دیگری تبدیل می شود و رنگ بو مزه ی آن تغییر می کند.

۲-وقتی آب یخ می زند از حالت مایع به حالت جامد تبدیل می شود. وقتی آب بخار می شود از حالت مایع به حالت گاز(بخار آب) تبدیل می شود. این ها چه نوع تغییری هستند؟
پاسخ: تغییرهای فیزیکی، زیرا در این تغییرها آب به ماده ی دیگری تبدیل نشده است و فقط حالت آن تغییر کرده است.

فعالیت صفحه 12 علوم پنجم

تغییرهای زیر را در دو گروه، طبقه بندی کنید و در جدول بنویسید.
پختن مرغ، بریدن پارچه، شکستن لیوان، تبدیل انگور به سرکه، درست کردن مربا، تراشیدن مداد، آرد کردن گندم، پوسیدن پارچه و زنگ زدن وسایل آهنی

تغییر فیزیکی بریدن پارچه , شکستن لیوان ، تراشیدن مداد ، ارد گندم
تغییر شیمیایی پختن تخم مرغ ، تبدیل انگور به سرکه ، درست کردن مربا ، پوسیدن پارچه

فعالیت صفحه 13  علوم پنجم

تهیهی نوشیدنی گازدار
١ــ یک لیوان شیر و یک لیوان آب نیم گرم را در یک پارچ با هم مخلوط کنید.
٢ــ نصف لیوان ماست و مقدار کمی نمک را در ظرفی دیگر با هم مخلوط کنید و در پارچ بریزید.
٣ــ ِ مخلوط به دست آمده را در یک بطری بریزید و در آن را کاملا محکم ببندید و در کناری بگذارید )یادتان باشد که بطری نباید ً پر شود(.
۴ــ بعد از یک هفته، بطری را بردارید و خوب تکان دهید. سپس ِدر آن را به آرامی باز کنید.
5 ــ مشاهده های خود را بنویسید.
پاسخ: وقتی در بطری را باز می کنیم، مقداری گاز از آن خارج می شود که بوی خاصی دارد ، مزه ی ماده جدید نیز کمی ترش میباشد.

فعالیت بالا را به دقت بررسی کنید. در کدام مرحله تغییر فیزیکی و در کدام مرحله تغییر شیمیایی رخ داده است؟ به چه دلیل؟
پاسخ: ابتدا با مخلوط کردن مواد ، تغییر فیزیکی به وجود می آید و در طول یک هفته تغییر شیمیایی به کندی صورت می گیرد. هنگام مخلوط کردن مواد ، خواص آنها نیز تغییر نمی کند ، اما با گذشت زمان مواد اولیه خواص خود را از دست داده و به ماده جدیدی تبدیل شده اند

گفت کو کنید صفحه 13  علوم پنجم

هر یک از تغییرهای زیر در کدام حالت تندتر رخ می دهد؟

الف)فاسد شدن مواد غذایی در یخچال یا بیرون از آن
پاسخ: مواد غذایی در خارج از یخچال سریع تر دچار تغییر شیمیایی شده و فاسد می شوند.

ب)حل شدن شکر در چای داغ یا چای سرد
پاسخ: شکر در چای داغ سریع تر حل می شوند و تغییر فیزیکی می کند

جمع آوری اطلاعات صفحه 13  علوم پنجم

وسایل آهنی در هوای مرطوب سریع تر زنگ می زنند یا در هوای خشک؟ در این باره اطلاعاتی جمع آوری کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.
پاسخ: در هوای مرطوب، وقتی آهن در معرض هوای مرطوب قرار می گیرد. دچار تغییر شیمیایی شده و اکسید می شود. به اکسید آهن اصطلاحا زنگ آهن گفته می شود. بنابراین وقتی وسایل آهنی در مجاورت هوای مرطوب قرار می گیرند، زنگ می زنند.

گفت کو کنید صفحه 14 علوم پنجم

انسان در کدام تغییرهای نشان داده شده در تصویرهای زیر دخالت دارد؟
-سنگ نوشته ای در همدان :تغییر فیزیکی
-رسیدن سیب :تغییر شیمیایی
صاف کردن جادّه : تغییر فیزیکی
-کندن زمین با بیل مکانیکی : تغییر فیزیکی
تغییر فصل : تغییر شیمیایی

جمع آوری اطلاعات صفحه 15 علوم پنجم

فهرستی از تغییرهای محیط اطراف خود تهیه کنید و آنها را در جدول زیر بنویسید.

زرد شدن برگ درختان
✅ 
بخار شدن آب دریا 
✅ 
پختن نان ✅ 
رسیده شدن میوه ها روی درخت
✅ 
ساخت  ظروف مسی ✅ 

گفت کو کنید صفحه 15 علوم پنجم

در گروه خود، یکی از دخالت های انسان در طبیعت را انتخاب کنید و درباره ی مفید یا مضر بودن آن گفت و گو کنید. نتیجه این گفت و گو را به کلاس گزارش دهید.
پاسخ: قطع تعدادی از درختان جنگل به منظور احداث جاده این عمل از نظر ملاحظات زیست محیطی مضر است و باعث از زبین رفتن درختان و محیط زندگی جانوران آن منطقه می شود اما به لحاظ ایجاد راه و مسیر رفت و آمد انسان ها و برآوردن نیازهای افراد در آن جا تردد دارند، مفید می باشد.

فعالیت صفحه 16  علوم پنجم

1 کاغذ ساختن موشک کاغذی
✅ 
2 چوب تولید ذغال ✅ 
3 پارچه دوختن لباس
✅ 
4 سنگ ساختن مجسمه
✅ 
5 شیر تهیه ماست ✅