جواب درس دهم فارسی پنجم (نام نیکو )

گام به گام فارسی پنجم درس 10


نام درس : نام نیکو | موضوع : گام به گام | پنجم ابتدایی

گام به گام فارسی پنجم درس 10

گام به گام فارسی پنجم   / درس 10 :: نام نیکو جواب درست و نادرست صفحه ۸۱ درک مطلب صفحه ۸۱ فارسی پنجم

درست و نادرست صفحه 81 فارسی پنجم

1- محمود با شعرهای دلنشین حافظ و مولانا پرورش می‌یافت.
پاسخ: درست✅

2- تابلوی «عصر عاشورا» اثر استاد فرشچیان است.
پاسخ: درست✅

3- پدر محمود دریافت که پسرش استعدادی فوق‌العاده دارد.
پاسخ: نادرست. ❌ استاد امامی این موضوع را دریافت.

 

درک مطلب صفحه 81 فارسی پنجم

1- محمود، طرّاحی را از کجا شروع کرد؟
پاسخ: به گفته استاد امامی از همه جا. از سیاهی شب تا روشنایی سپیده دم از، شفافیت آب تا سختی کوه از ابرهای گذران تا نقشی که بر خشت‌ها زدند.

2- استاد امامی چه چیزی را آفت هنر می‌دانست؟ چرا؟
پاسخ: غرور. زیرا غرور و خودپسندی باعث می‌شود که انسان ضعف‌های خویش را نبیند و پیشرفت نکند.

3- پیام شعر سعدی چیست؟
پاسخ: نام نیکو و محبوبیت بین مردمان ارزشش از مال و ثروت بسیار بیشتر است و مردمان نیز باید در حفظ نام مردان نیک روزگار تلاش کنند و تا دیگران نیز همین رفتار را با آن‌ها داشته باشند.

4- چرا پدر محمود او را به استاد نقّاشی سپرد؟
پاسخ: زیرا محمود از همان کودکی استعداد شگفت‌انگیز خود را در نقاشی نشان داده بود و پدرش می‌خواست که استعداد او نزد یک استاد استعدادشناس پرورش یابد و به ثمر بنشیند.