گام به گام عربی هفتم درس ۱ عربی هفتم

جواب تمرینات عربی هفتم درس ۱


نام درس : درس اول | موضوع : گام به گام | پایه هفتم

جواب تمرینات عربی هفتم درس ۱


 گام به گام عربی هفتم / درس اول / جواب تمرینات و ترجمه درس ۱ عربی پایه هفتم ؛ جواب صفحه ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴  عربی هفتم همراه با معنی متن درس اول

⭕ ترجمه کلمات صفحه ۱۰ عربی هفتم

الْمُعْجَم: واژه نامه (۲۳ کلمه)

جواب صفحه 11 عربی هفتم

روی تصویر بالا کلیک کنید

ترجمه متن صفحه ۱۱ عربی هفتم

قیمَهُ الْعِلْمِ
ارزش علم

۱. اَلْعالِمُ بِلا عَمَلٍ کَالشَّجَرِ بِلا ثَمَرٍ.
معنی: دانشمند بدون عمل، مانند درخت بدون میوه است.

۲. حُسْنُ السُّؤالِ نِصْفُ الْعِلْمِ.
معنی:درست پرسیدن ، نصف دانش است.

۳. مُجالَسَهُ الْعُلَماءِ عِبادَهٌ.
معنی: هم نشینی با دانشمندان، عبادت است.

۴. طَلَبُ الْعِلْمِ فَریضَهٌ.
معنی: خواستن و طلب کردن علم، واجب دینی است.

۵. آفَهُ الْعِلْمِ النِّسْیانُ.
معنی: آفت و بلای علم، فراموشی است.

معنی کلمات مهم 👆
بلا : بدون
حسن السؤال : خوب پرسیدن
العلماء : دانشمندان
طَلب : خواستن
آفه : آسیبترجمه متن صفحه ۱۱ عربی هفتم

ترجمه متن صفحه ۱۱ عربی هفتمهٰذَا الرَّجُلُ، طَبیبٌ.
معنی: این مرد، پزشک است
هٰذَا الطَّبیبُ، ناجِحٌ.
معنی: این پزشک، موفق است
ترجمه متن صفحه ۱۱ عربی هفتمهٰذِهِ الْمَرأَهُ، طَبیبَهٌ.
معنی: ین زن، پزشک است
هٰذِهِ الطَّبیبَهُ، ناجِحَهٌ.
معنی: این پزشک، موفق است

ترجمه متن صفحه ۱۲ عربی هفتم

ترجمه متن صفحه ۱۲ عربی هفتمذٰلِکَ الرَّجُلُ، شاعِرٌ.
معنی: آن مرد، شاعر است
ذٰلِکَ الشّاعِرُ، سَعدیٌّ.
معنی: آن شاعر، سعدی است
ترجمه متن صفحه ۱۲ عربی هفتمتِلکَ الْمَرأَهُ، شاعِرَهٌ.
معنی: آن زن، شاعر است
تِلکَ الشّاعِرَهُ، بَروینُ.
معنی: آن شاعر، پروین است
ترجمه متن صفحه ۱۲ عربی هفتمهٰذَا الصَّفُّ،کَبیرٌ.
معنی: این کلاس، بزرگ است
ترجمه متن صفحه ۱۲ عربی هفتمهٰذِهِ الشَّجَرَهُ، عَجیبَهٌ.
معنی: این درخت، عجیب است
ترجمه متن صفحه ۱۲ عربی هفتمذٰلِکَ الْجَبَلُ، مُرْتَفِعٌ.
معنی: آن کوه، بلند است
ترجمه متن صفحه ۱۲ عربی هفتمتِلْکَ اللَّوْحَهُ، جَمیلَهٌ.
معنی: آن تابلو، زیبا است

معنی بدانیم  صفحه ۱۳ عربی هفتم

معنی بدانیم  صفحه ۱۳ عربی هفتم

جواب تمرین صفحه ۱۴  عربی هفتم

📘 این جمله‌ها را به فارسی ترجمه کنید؛ سپس زیر اسم‌های اشاره خط بکشید.

۱- ذٰلِکَ الطّالبُ النّاجِحُ، فی الصَّفِّ الْأوَّلِ.
آن دانش آموز (پسر)موفق ،در کلاس اول است.

۲- هٰذِهِ الطّالِبَهُ النّاجِحَهُ، فی الصَّفِّ الْأوَّلِ.
این ،دانش آموز(دختر) موفق ،در کلاس اول است.

۳- هٰذَا الْوَلَدُ، فی هٰذِهِ الْمَدْرَسَهِ.
این پسر ، در این مدرسه است.

۴- هٰذِهِ الْبِنتُ، فی تِلْکَ الْمَدْرَسَهِ.
این دختر، در آن مدرسه است.

۵- ثَمَرُ هٰذِهِ الشَّجَرَهِ الْکَبیرَهِ، لَذیذٌ.
میوه این درخت بزرگ، خوشمزه است.

 

جواب تمرین صفحه ۱۵ عربی هفتم

نام هر تصویر را از کلمات داده شده بیابید.
جَبَلٌ = کوه – شَجَرَهٌ = درخت – وَلَدٌ = پسر – بِنْتٌ = دختر – صَفٌّ = کلاس – فَریضَهٌ = واجبجواب صفحه 15 عربی هفتم_هٰذِهِ بِنْتٌ ناجحه
این دختر موفقی است

– تِلْکَ شَجَرَهٌ ُمرتَِفه
آن درخت بلندی است

– ذٰلِکَ جَبَلٌ کَبیر
آن کوه بزرگی است.

– هٰذَا صَفٌّ جمیلٌ
این کلاس زیبایی است.

⭕ معنی کلمات صفحه ۱۶ عربی هفتم

معنی کلمات بخش دوم درس اول عربی پایه هفتم ، همراه با ترجمه صفحه ۱۶

معنی کلمات بخش دوم درس اول عربی پایه هفتم

روی تصویر بالا کلیک کنید

ترجمه متن صفحه ۱۷ عربی هفتم

۱. نِعْمَتانِ مَجْهولَتانِ، الصِّحَّهُ و الْأَمانُ. 
معنی: تندرستی و امنیّت دو نعمت ناشناخته‌اند

۲. رِضَا اللهِ فی رِضَا الْوالِدَینِ.
معنی: رضایت خداوند در رضایت والدین است.

۳. أَدَبُ الْمَرْءِ خَیْرٌ مِنْ ذَهَبِهِ. 
معنی: ادب انسان بهتر از طلایش (ثروت و دارایی او) است.

۴. اَلدَّهْرُ یَومانِ؛ یَوْمٌ لَکَ وَ یَوْمٌ عَلَیْکَ. 
معنی: روزگار دو روز است؛ یک روز به سود تو و یک روز به زیان تو است.

۵. رَأْیانِ خَیْرٌ مِنْ رَأْیٍ واحِدٍ. حِکمه
معنی: دو رأی از یک رأی بهتر است. یا دو فکر از یک فکر بهتر است.

معنی کلمات جدید 
نعمه : یک نعمت
نعمتان : دو نعمت
یوم: یک روز
یومان: دوروز
والد: سرپرست خانواده ، پدر
والدان/والَدین: دو سرپرست خانواده ، پدر و مادر

معنی صفحه ۱۸ عربی هفتمهٰذانِ وَلَدانِ.
معنی: این دو پسرند
هٰذانِ الْوَلَدانِ، نَظیفانِ.
معنی: این دو پسر پاکیزه اند
هُما سَعیدٌ و حَمیدٌ.
معنی: آنها سعید و حمید هستند
معنی صفحه ۱۸ عربی هفتمهاتانِ بِنْتانِ.
معنی: این دو دختر هستند
هاتانِ الْبِنْتانِ، نَظیفَتانِ.
معنی: این دو دختر پاکیزه اند
هُما سَعیدَهُ و حَمیدَهُ.
معنی: آنها سعیده و حمیده هستند
معنی صفحه ۱۸ عربی هفتمهٰذانِ کُرسیّانِ.
معنی: این دو صندلی اند
هٰذانِ الْکُرسیّانِ، خَشَبیّانِ.
معنی: این دو صندلی، چوبی اند
معنی صفحه ۱۸ عربی هفتم
هاتانِ وَرْدَتانِ.
معنی: این دو گل هستند
هاتانِ الْوَرْدَتانِ، جَمیلَتانِ.
معنی: این دو گل، زیبا هستند

جواب صفحه ۱۹ عربی هفتم

جاهای خالی را با کلمات داده شده پُر کنید؛ سپس جمله ها را ترجمه کنید.جواب صفحه 8 عربی هفتم

۱- هٰذِهِ بِنْتٌ مُحجّبه هی سَعیده
این دختر با حجابی است او سعیده هست.

۲- هاتانِ بِنْتانِ مُحجّبتان هُما فریده و حمیدهُ
این دو دختر محجبه هستند. آن دو فریده و حمیده هستند.

۳- هٰذانِ وَلَدانِ ُمَؤَّدبان هُما فرید و حمید
این دو پسر با ادب هستند آن دو فرید و حمید هستند.

۴- هٰذا وَلَدٌ مؤدّب. هو سعید.
این پسر با ادب است. او سعید هست.

 

جواب تمرین صفحه ۲۰ عربی هفتم

در جای خالی گزینه مناسب را به کار ببرید.

جواب تمرین صفحه 20 عربی هفتم

معنی: ۱-این زنان خوشحال هستند.
۲- آن جزیره نامعلوم است.
۳-این کوه ها بلند هستند.
۴- این پنجره چوبی است.
۵-آن دانش آموز  پاکیزه است.
۶-این مدرسه بزرگ است.

ترجمه صفحه ۲۰ درس اول عربی هفتم

ترجمه صفحه 20 درس اول عربی هفتمترجمه :
۱-ارزش انسان به دانش و ایمان است.
۲-برای این کلاس، دو پنجره‌ی زیبا هست. (این کلاس دو پنجره‌ی زیبا دارد.)
۳-فرزند صالح (سبب) افتخار و سربلندی برای والدین (پدر و مادر) است.
۴- سخن پدر و مادر از طلاست.
۵-این درختان (دو درخت) بدون میوه هستند.
۶-این کلاس‌ها (دو کلاس) بزرگ هستند.

⭕ معنی کلمات بخش سوم صفحه ۲۱ عربی هفتم

أَحْیاء: زندگان «مفرد: حَیّ» فائِز: بَرنده
أَنتُم: شما «جمع مذکر» فَلّاح: کشاورز
أَوْسَطِ: میانه‌ترین | أَوسَطُها: میانه‌ترین آن کَنْز: گنج «جمع: کُنوز»
أولئِٰکَ: آنان، آن لاعِب: بازیکن
جالِس: نشسته مِفتاح: کلید «جمع: مَفاتیح»
حَجَر: سنگ «جمع: أحجار» مَکتَبَه: کتابخانه
حدیقَه: باغ «جمع: حَدائِق» مَوْت: مرگ
سَبْعینَ: هفتاد نحَنُ: ما
سَنَه: سال «جمع: سَنَوات» واقِف: ایستاده
صَداقَه: دوستی ها: ـَ ش، ـِ او، ـَ آن | أوسَطُها: میانه‌ترینِ آن
صِغَر: خُردسالی، کوچکی هٰؤلاءِ: اینان، اینها، این
عَداوَه: دشمنی کردن هُم: ایشان، آنان «جمع مذکر»
عِنْدَ: نزد، کنار هُنَّ: ایشان، آنان «جمع مؤنث»

جواب صفحه ۲۲ عربی هفتم

جواب صفحه ۲۲ عربی هفتمگنج گنج‌ها

۱- تَفَکُّرُ ساعَهٍ خَیْرٌ مِنْ عِبادَهِ سَبْعینَ سَنَهً. رسولُ اللّه (ص)
معنی: لحظه‌ای (ساعتی) اندیشیدن بهتر از هفتاد سال عبادت است.

۲- عَداوَهُ الْعاقِلِ خَیْرٌ مِنْ صَداقَهِ الْجاهِلِ. الْإمامُ علیٌّ (ع)
معنی: دشمنی انسان دانا بهتر از دوستی انسان نادان است.

۳- الْعِلْمُ فی الصِّغَرِ کَالنَّقْشِ فی الْحَجَرِ. الْإمامُ علیٌّ (ع)
معنی: علم در کودکی مانند نقش در سنگ است.

۴- خَیرُ الْأُمورِ أَوْسَطُها. الْإمامُ علیٌّ (ع)
معنی: بهترین کارها میانه‌ترین آن‌هاست.

۵- الْجَهْلُ مَوْتُ الَْاحْیاءِ.
معنی: نادانی مرگ زندگان است.

جواب صفحه ۲۲ عربی هفتمأولٰئِکَ، مُجاهِدونَ.
معنی: آنان رزمنده هستند
أولٰئِکَ الْمُجاهِدونَ، صابِرونَ.
معنی: آن رزمندگان صبور هستند
هُم ناجِحونَ.
معنی: آنها موفق هستند
جواب صفحه ۲۲ عربی هفتمأولٰئِکَ، مُجاهِداتٌ.
معنی: آنان رزمنده هستند
أولٰئِکَ الْمُجاهِداتُ، صابِراتٌ.
معنی: آن رزمندگان صبور هستند
هُنَّ ناجِحاتٌ.
معنی: آنها موفق هستند
جواب صفحه ۲۲ عربی هفتمهٰؤلاءِ، إیرانیّونَ.
معنی: اینها ایرانی هستند
هٰذِهِ، صورهُ اللّاعِبینَ، الْإیرانیّینَ.
معنی: این، عکس بازیکنان ایرانی است
هٰؤلُاءِ اللّاعِبونَ، فائِزونَ.
معنی: این بازیکنان، برنده هستند
جواب صفحه ۲۲ عربی هفتمهٰؤلاءِ، إیرانیّاتٌ.
معنی: اینها ایرانی هستند
هٰذِهِ، صورهُ اللّاعِباتِ الْإیرانیّاتِ.
معنی: این، عکس بازیکنان ایرانی است
هٰؤلاءِ اللّاعِباتُ، فائِزاتٌ.
معنی: این بازیکنان، برنده هستند

جواب صفحه ۲۴ عربی هفتم

تمرین اول : ترجمه کنید، سپس «جمع های سالم و مکسّر» و نیز «مثنّی» را معلوم کنید.

۱. هٰؤلاءِ الطّلاب (سالم)، فائِزونَ (سالم) فی مُسابَقَتَینِ (مثنی) . مسابقه (مثنی) الحفظ و مسابقه (مثنی) القراءه
معنی: این بازیکنان، در دو مسابقه برنده هستند. مسابقه ی حفظ و مسابقه تلاوت

۲. هٰؤلاءِ الطّالباتُ (سالم)، ناجِحاتٌ (سالم) فی مُسابَقَهِ حِفْظِ الْقُرآنِ.
معنی: این دانش‌آموزان، در مسابقه‌ی حفظ قرآن موفق هستند.

۳. فی کُتُبِ (مکسر) الْقِصَصِ (مکسر) عِبَرٌ (مکسر) لِلْأطفالِ (مکسر) و الکبار (مکسر).
معنی: در کتاب‌های قصه پند‌هایی برای کودکان و نوجوانان وجود دارد.

۴. أولٰئِکَ الرِّجالُ (مکسر)، جالِسونَ (سالم) علی الکراسی (مثنی).
معنی: آن مرد‌ها، بر روی صندلی ها نشسته اند.
👇 جواب سوال بالا حل شده توسط استاد میلاد عیوضی (ID: arabi_eyvazi)جواب صفحه ۲۴ عربی هفتم

جواب صفحه 22 عربی هفتم

جواب صفحه 12 عربی هفتم

– هٰذِهِ مَکتَبَهٌ کبیره
معنی: این، کتابخانھ بزرگی است

– هٰذا کَنزٌ ذهبی
معنی: این، گنجی طلایی است

– هٰذِهِ لاعِبَهٌ ناجحه
معنی: این، بازیکن موفقی است

– هٰذِهِ وَردَهٌ جمیله
معنی: این، گل زیبایی است

جواب صفحه ۲۵ عربی هفتم

در جای خالی گزینه مناسب بنویسید.

جواب صفحه 25 عربی هفتم