جواب درس اول هدیه پنجم

گام به گام درس 1 کتاب هدیه ها پنجم


نام درس : درس اول :: | موضوع : گام به گام | پنجم ابتدایی

گام به گام درس 1 کتاب هدیه ها پنجم


گام به گام هدیه پنجم / درس اول ::

جواب برایم بگو صفحه 10 هدیه پنجم

الف – با توجه به شعر، نام هر یک از شاخه‌های این دسته گل چیست؟
برایم بگو صفحه ۸ هدیه پنجم
1- وَ بِالوالِدَینِ اِحسانًا – اِسراء، ۲۳ «مهر و محبت»
2- فَاستَبِقُوا الخَیراتِ – بقره، ۱۴۸ «رفتار زیبا»
3- وَ قولوا لِلناسِ حُسنًا – بقره، ۸۳ «گفتار زیبا»
4-وَ اَقِمِ الصَلاهَ لِذِکری – طه، ۱۴ «عبادت»
5-اِجتَنِبوا کَثیرًا مِنَ الظَنِ – حُجُرات، ۱۲ «اندیشه نیک»

جواب صفحه 11 هدیه پنجم

ب – آیه ۱۰ سوره حُجُرات، کدام شاخه گل‌ها را معرفی می‌کند؟

برایم بگو صفحه ۸ هدیه پنجم

مِهر و محبت
رفتار زیبا
پرهیزگاری

همسایه ‌داری
اندیشه نیک

جواب بررسی کنید صفحه 12 هدیه پنجم‌‌

در یک قرآن کامل، صفحه فهرست نام سوره‌ها را باز، و جاهای خالی را کامل کنید:
اولین سوره: فاتحه آخرین سوره: ناس بلندترین سوره: بقره
سوره‌هایی به نام پیامبران خدا: یونس (ع)، هود (ع)، یوسف (ع)، ابراهیم (ع)، محمد (ع)
سوره‌هایی به نام جانوران: بقره، نمل، عنکبوت، فیل
سوره‌ای به نام یکی از روزهای هفته: جمعه
سوره‌هایی به نام پدیده‌هایی در طبیعت: والشمس، اللیل، الزلزله، القمر
سوره‌ای به نام یکی از قسمت‌های نماز: سجده

جواب تدبر کنیم صفحه 12 هدیه پنجم

آیات زیر را با دقت بخوانید.

تدبر کنیم صفحه ۱۰ هدیه پنجم
چه ارتباطی میان مفهوم این دو آیه هست؟
پاسخ: آیه اول بیان می‌کند که نیکو کار کسی است که جواب بدی را با بدی نمی‌دهد بلکه با آرامش و خوبی با دیگران رفتار می‌کند.
آیه دوم به راه و روش دور کردن بدی با نیکی مثل عفو و گذشت از خطاهای دیگران اشاره می‌کند.

جواب ایستگاه فکر صفحه 13 هدیه پنجم

این حدیث را بخوانید.
ایستگاه فکر صفحه ۱۱ هدیه پنجم
چه شباهتی میان قرآن و دریا وجود دارد؟
پاسخ: با دوستانتان در این باره گفت‌وگو کنید. هر دو از نشانه‌های خدا هستند، هر دو فواید و منافع زیادی دارند، هر دو بسیاری از نیازهای مارا رفع می‌کنند، هر دو ژرف و عمیق هستند و …

جواب بگرد و پیدا کن صفحه 13 هدیه پنجم

با مراجعه به آیات ۱۹۵ تا ۲۰۵ از سوره بقره، یک دعای قرآنی را که هر روز در نماز می‌خوانیم، پیدا کنید و شماره‌ٔ آیه آن را در اینجا بنویسید.
پاسخ: آیه ۲۰۱ سوره بقره ( که در قنوت می‌خوانیم : ربنا آتنا فی الدنیا حسنه…)

جواب با خانواده صفحه 13 هدیه پنجم

با کمک اعضای خانواده نام چند میوه یا خوراکی را که در قرآن آمده است، پیدا کنید؛ برای این کار می‌توانید به این آیات مراجعه کنید:
تین، ۱ الرحمَْن، ۶۸ نحل، ۶۶
پاسخ: انگور ـ انجیر – زیتون ـ انار- خرما