گام به گام فارسی نهم درس 2

جواب فعالیت های درس 2 فارسی نهم


نام درس : عجایبِ صُنعِ حق تعالی | موضوع : گام به گام | پایه نهم

جواب فعالیت های درس 2 فارسی نهم


 گام به گام فارسی نهم / درس 2 :: عجایبِ صُنعِ حق تعالی

معنی درس دوم فارسی نهم
خودازیابی نهم

جواب خود ارزیابی صفحه 20 فارسی نهم

1- کدام بخش درس، به روز رستاخیز، اشاره دارد؟
پاسخ: در وقت بهار بنگر و تفکر کن که زمین چگونه زنده شود و چون دیبای هفت رنگ گردد، بلکه هزار رنگ شود.

2- عبارت «هر یکی را آنچه به کار باید، داد» را توضیح دهید.
پاسخ: خداوند طبق عدل و داد، هر چیزی را که مورد نیاز آفریده‌هایش هست، در اختیارشان قرار داده تا بتوانند زندگی کنند. هیچ یک از آفریده‌های خدا بدون حکمت، بدون برنامه و بی‌هدف خلق نشده‌اند. خدای بزرگ همه آفریده‌ها را با برنامه و هدفمند خلق کرده است.

3- بند «… و مَثَل تو چون مورچه‌ای …» چه ارتباطی با درک شگفتی‌های آفرینش دارد؟
پاسخ: اگر انسان بخواهد آفریده‌های هستی را درک کند همه هستی را به عنوان یک نظام کلی می‌بیند. در این نظام کل، نظام‌های کوچکتری نیز وجود دارد که در ارتباط با نظام کل هستند. نظام‌های کوچک از زاویه دید انسان‌ها تعریف می‌شود یعنی چیزی را که ما از نگاه خودمان به اطراف داریم. پس اگر بخواهیم کل هستی و نظام کل را درک کنیم باید معرفت و شناختمان را از خالق هستی بیشتر کنیم.

 

گفتگو نهم

جواب گفت‌وگو صفحه 21 فارسی نهم

1- دربارهٔ زیبایی‌های آفرینش که در کتاب‌های دیگر به ویژه قرآن کریم خوانده یا شنیده‌اید، گفت و گو کنید.

2 – دربارهٔ جملهٔ «همیشه در خانهٔ خدایی، هیچ تعجّب نکنی!» گفت و گو کنید.
پاسخ: انسان در دنیایی زندگی می‌کند که پر از شگفتی آفرینش است. امام محمد غزالی مثالی آورده است: اگر ما وارد ساختمان پر نقش و نگاری شویم، حیرت زده می‌شویم و تعجب می‌کنیم چگونه است که در خانه خدای بزرگ زندگی می‌کنیم و تعجب نمی‌کنیم و حیرت زده نمی‌شویم.

 

نوشتن نهم

جواب نوشتن صفحه 21 فارسی نهم

1- مترادف واژه‌های زیر را از متن درس بیابید و بنویسید.
سرگشته = حیران
رنگین کمان = قوس قزح
آفرینش = صنع
تخت = سریر
ابر = میغ
فرش = بساط
شناخت = معرفت

2- در عبارت های زیر، هسته و نوع وابسته‌ها را مشخّص کنید.
الف)سنگ سخت و آب لطیف
سنگ (هسته) سخت (وابسته پسین – صفت بیانی) و آب (هسته) لطیف (وابسته پسین – صفت بیانی)
ب) این عالم زیبا
این (وابسته پیشین، صفت اشاره) عالم (هسته) زیبا (وابسته پسین، صفت بیانی)
ج)چه خلقت شگفت انگیزی!
چه (وابسته پیشین – صفت تعجبی) خلقت (هسته) شگفت انگیزی! (وابسته پسین – صفت بیانی)
د)کدام مستمع آگاه است؟
کدام (وابسته پیشین – صفت پرسشی) مستمع (هسته) آگاه است؟

3- پیام متن زیر را بنویسید.
«این عالَم، خانه خداست؛ چراغ وی ماه است و شعله وی آفتاب و تو از عجایب این، غافل؛ که خانه بس بزرگ است و چشم تو بس مختصر»

پاسخ: شناخت خدا و تلاش برای شناخت از طریق دیدن آفریده‌های خدا