مارمولکی که می تواند رنگ خود را تغییر دهد

نوعی از مارمولک که می‌تواند رنگ پوست خود را با محیط اطرافش تطبیق دهد، آفتاب پرست است که در خیلی از مناطق ایران به حربا شهرت دارد. حدود صد و هشتاد نوع آفتاب پرست در دنیا وجود دارد که از نظر اندازه و ظاهر با یکدیگر تفاوت دارند. بیش از نیمی از این جانداران در جزیره ماداگاسکار زیست می‌کنند و اغلب از گونه‌های نادر هستند.

زبان این موجود حدود دو برابر طول بدنش است. از زبان خود برای شکار‌هایی که در فاصله دور قرار دارند استفاده می‌کنند. زبان آفتاب پرست به قدری قدرتمند و عضله‌ای است که می‌تواند شکار خود را با زبان به سمت خود بمکد.

 

آفتاب پرست

 

قدرت تغییر رنگ پوست

قدرت تغییر رنگ پوست و تطابق آن با محیط که در آفتاب پرست‌ها دیده می‌شود به واسطه داشتن سلول‌هایی به نام کروماتوفورس است. این سلول‌ها در لایه زیر پوست آفتاب پرست‌ها قرار دارد که به دلیل شفافیت پوست جانور، این سلول‌ها رنگ بدن این جانور را تعیین می‌کند. این سلول‌ها که در رنگ‌های سیاه، قرمز و زرددیده می‌شوند، می‌توانند در زیر پوست این جانور جا به جا شوند. با تمرکز این رنگدانه‌ها رنگ پوست این جانور میل به تیرگی می‌کند و با پراکندگی آن‌ها پوست روشن می‌شود.

 

چرا آفتاب پرست در محیط های مختلف رنگ عوض می‌کند؟

 

چرا آفتاب پرست رنگ عوض می‌کند؟

اولین دلیلی که این جانور برای تغییر رنگ پوستش دارد، ابراز احساسات است:
  • اگر این جانور بترسد، پوست بدنش سیاه می‌شود.
  • اگر آفتاب پرست هیجان زده شود، روی بدنش لکه‌های زردپدید می‌آید.
  • اگر نور به این جانور بتابد (نور خورشید) نیز سیاه می‌شود.
  • سومین عامل نیز گرماست. آفتاب پرست در هوای گرم به رنگسبزدر می‌آید،
  • اگر هوای اطراف جانور سرد باشد، آفتاب پرست به رنگ زرد در می‌آید.

سلطان استتار می‌تواند با این توانایی در لحظاتی که می‌ترسد چنان خود را هم رنگ محیط کند که هیچ اثری از خود برای دشمنش باقی نگذارد. این در شرایطی است که دشمنان بسیاری برای شکار آن اقدام می‌کنند و اکثرا فقط روباه است که با مکاری خود در شکار آفتاب پرست‌ها پیروز می‌شود.

همچنین وقتی می‌خواهد به شکار حشراتی مانند مگس و ملخ برود آن چنان استتار می‌کند که شکار را به آسان‌ترین حالت ممکن متعلق به خود کند. البته آفتاب پرست علاوه بر حشرات، از میوه‌های درختان نیز استفاده می‌کند. ویژگی دیگر آفتاب پرست‌ها که در شکار بسیار به کمک آن‌ها می‌آید این است که می‌توانند چشم هایشان را مستقل از هم تکان دهند به نحوی که وقتی با یک چشم رو به رو را نگاه می‌کنند می‌توانند با چشم دیگر سمت راست خود را نیز ببینند.

 

چرا آفتاب پرست در محیط های مختلف رنگ عوض می‌کند؟

 

از دیگر قدرت‌های بینایی آفتاب پرست، توانایی دیدن نور ماوراء البنفش است. این موجود در شرایطی که نور ماوراء البفنش موجود است فعالیت بیشتری دارد و بیشتر علاقه با شکار، تغذیه و حمام دارد. برای جفت گیری آفتاب پرست‌ها نیز وجود این اشعه الزامی است.

با مطالعه بیشتری که پژوهشگران روی این موجود انجام داده اند، فهمیدند این رنگ‌ها و نقش‌هایی که روی پوست خود به وجود می‌آورد به دلیل نشان دادن زیبایی خود و جلب توجه جنس مخالف خود است. این موجود برای نشان دادن توانایی خود در تغییر رنگ و توانایی در زیبا کردن خود می‌خواهد توجه جنس مخالفش را جذب کند. به همین دلیل است که معمولا برخلاف اکثر جانداران دیگر آفتاب پرست‌های نر بسیار آراسته‌تر و زیبا‌تر از آفتاب پرست‌های ماده هستند. البته روش تولید مثل این خزنده، تخم گذاری است که فقط برای دفن کردن تخم هایش از درخت پایین می‌آید.

کدام فعل به تنهایی معنی کامل نمی دهد رفتم خندیدم گرفتم رسیدم

قسمت دوم

دستور زبان فارسی :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

جمله :

جمله: به مجموعه ای از کلمات یا عبارات گفته می شود که پیامی را از گوینده به شنونده یا نویسنده به خواننده می رساند. :

جمله را معمولاً چنین تعریف می کنند: جمله، مفهوم کاملی است که به وسیله ی چند کلمه بیان       می شود. یا مجموعه ای از کلمات است که بر روی هم معنی تمام و کاملی داشته باشد:  بهار عروس فصل هاست.

 به نزدیک من صلح بهتر که جنگ.

 گاهی ممکن است که جمله تنها یک کلمه باشد. در این صورت آن کلمه اغلب فعل است که فاعل آن حذف شده است: بنشینید .  بفرمایید . (یعنی شما بنشینید...  )

جمله به دو بخش نهاد و گزاره تقسیم می شود:

علی   دانش آموز موفقی است.

نهاد             گزاره

نکته: همیشه فعل در قسمت گزاره وجود دارد.

در پیدا کردن تعداد جمله باید ابتدا به نکات زیر توجه کنیم:

به تعدادافعالی که وجود دارد توجه کنیم .

به افعالی که در جمله حذف شده اند توجه کنیم .

منادا که یک شبه جمله است ،یک جمله حساب کنیم .

صوت ها هم  که یک شبه جمله است ،یک جمله حساب کنیم .

شبه جمله

شبه جمله  واژه های هستند که معنی جمله از آن حاصل می شود .

مانند: صوت ها ومنادا

صوت های معروف: آفرین ، سلام ، خداحافظ ، آه ،اوخ،دریغ ، دریغا ، به به ، خوشا ،آری ،بسم ال..خفه ، هان ، اَلا ، بس ، مبادا احسن و چه خوب .

نکته : صوت ها در جمله معمولا نقش قیدی دارند .

    منادا کلمه ای است که مورد خطاب قرار می گیرد و معمولا بعد از حروف ندا     می آید. (حروف ندا  :ای ، یا ،ایا ، ا )

نکمه : اسم های که در جمله مورد خطاب قرار می گیرد منادا هستند .

زهرا درس هایت را بخوان .  ای یاد تو مونس روانم   / یا مهدی     / خدایا

منادا                     حرف ندا   منادا          حرف ند ا   منادا     منادا حرف ندا 

جمله از نظر محتوای پیام هایی که دربر دارد پنج نوع است:

1 - جمله ی خبری که خبری را برساند: هوا روشن است.

 - 2جمله ی پرسشی که پرسشی در آن باشد: آیا هوا روشن است؟ جمله ی پرسشی گاهی برای تأکید یا اعتراض یا تشویق است: مگر به تو نگفتم؟

3 - جمله ی تعجبی که شگفتی را بیان می کند: چه هوای خوبی!

4 - جمله ی امری که در آن خواهشی یا فرمانی باشد: بخور تا توانی ز بازوی خویش.

- 5جمله ی دعایی که در آن دعا باشد. خداوند پدرت را رحمت کناد.

جمله تقسیماتی دیگر هم دارد:

 - 1جمله ی ساده، جمله یی است که یک فعل دارد: دیروز هوا آفتابی بود.

 - 2جمله ی مرکب، دو جمله یا بیشتر است که بر روی هم معنی تمام و کامل دارد: بس که دیروز کار کردم، خسته شدم.

- 3جمله ی مستقل، جمله ی ساده یی است که معنی کامل دارد: دیروز زیاد کار کردم.

- 4جمله ی ناقص، جمله یی است که معنی آن به وسیله ی جمله ی دیگر تمام می شود: چون دیروز هوا آفتابی بود،

5 - جمله ی مکمل، جمله یی است که معنی جمله ی ناقص را کامل می کند: به دریا رفتیم. (به دنبال جمله ی چون دیروز هوا آفتابی بود.  (

6 - جمله ی معترضه، جمله یا عبارتی است که در وسط جمله ی اصلی می آید و تو ضیحی درباره ی آن می دهد: پدربزرگ من - خدا بیامرزدش- مرد خوبی بود.(این جمله به دستور زبان مربوط نیست، اما چون جمله خوانده می شود، برای توضیح در اینجا آوردیم(.

هر جمله ی مرکب دو نوع جمله را دربر دارد: یکی از جمله ها غرضِ اصلی گوینده است که آن را جمله ی پایه گویند. جمله ی دیگر که برای کاملتر کردن معنی جمله ی پایه می آید، جمله ی پیرو نام دارد: تو آن گوی (پایه) که شایسته ی توست (پیرو)

  نها د

 نهاد:  قسمتی از جمله است  که در باره ی آن خبری داده می شود . مانند:

              با دیدن روی گل، قناری                    سرداده ترانه ی بهاری

                                         نهاد

همان طور که می بینید، در شعر، نهاد، جای مشخصی ندارد. یعنی نهاد همیشه در اول جمله نمی آید.

برای به دست آوردن نهاد، کافی است به اول فعل، (( چه چیز؟ )) یا (( چه کسی )) اضافه کنیم، مانند:

           از لانه، پرنده ی خوش آواز                  بگشوده دوباره بال پرواز

چه چیزی بگوشوده؟                        پرنده خوش آواز                      نهاد

نکته : همه ی نهاد ها فاعل نیستند اما همه ی فاعل ها نهاد هستندند .

مانند : درخت سبز است.              عطار کتاب اسرار نامه را نوشت .

      نهاد                               نهاد فاعلی ( زیرا نهاد ما کننده ی کار است )

  گزاره

قسمتی از جمله که درباره ی نهاد خبری را بیان می کند. مانند:

 ملل مختلف،  با زبان ها و فرهنگ های گوناگون اسلام را پذیرفته اند.

    نهاد                                 گزاره

نکته: مهم ترین جزء جمله فعل است.

نکته: گاهی اوقات یک فعل به تنهایی یک جمله به حساب می آید که به آن جمله گزاره می گویند که نهاد آن حذف شده است. مانند: رفت.

نکته: در نوشته های معمولی نهاد در آغاز جمله و گزاره در پایان جمله قرار می گیرد .

مسند :

قسمتی از جمله است که در مورد نهاد موضوعی را بیان می کند یا قسمتی از جمله که حالتی رابه نهاد نسبت می دهید. یا  مسند ، ویژگی یا صفت و حالت و یا تعلّق یا نامی را به نهاد نسبت می دهد . یا پیدا شدن ویژگی و یا حالت یا صفتی را در نهاد بیان می دارد . یا بودن در حالی یا در حالتی را می رساند و یا تشبیه را بیان می کند : گل سرخ زیباست .

نکته: بیش تر اوقات مسند صفت است.

مسند در چه جمله ای وجود دارد؟

مسند در جملاتی می توان پیدا کرد که حتما در آن جمله فعل اسنادی وجود داشته باشد.(افعال اسنادی همان افعال ربطی هستند.) افعال ربطی همان فعل های(است، بود، شد، گشت، گردید)هستند.

هرگاه افعال ربطی به معنی :

1 - انجام کار

2 - وجود داشتن

به کار نرود افعال اِسنادی است . هرگاه افعال ربطی به معنی :

1 - انجام کار

2 - وجود داشتن

به کار رود افعال خاص هستند .

نکته: فعل های گشت و گردید تنها در زمانی که معنی شد بدهد ربطی است وگرنه فعل خاص است. مانند:

      هوا سرد گردیده.                                           عصبانی گشت.

به معنا شد، فعل ربطی                                   به معنا شد، فعل ربطی

     دزدی در خانه ی فقیری می گشت.         فعل خاص: زیرا معنی شد نمی دهد. (به معنی جستجو کردن است )

نکته: اگر فعل است و بود به معنی وجود داشتن به کار برود فعل خاص است. مانند:

    آن چه میان آسمان و زمین است.                      فعل خاص زیرامعنی وجود داشتن می دهد.

نکته:

بیشتراوقات مسندها صفت هستند.

چگونگی شناخت مسند:

هرگاه ازفعل جمله بپرسیم چطوروچگونه پاسخی که فعل     می دهد مسنداست مانند:

تظاهرات مردم روزبه روزبیشتر می شد.اگر از فعل بپرسیم تظاهرات مردم چگونه    می شد ؟ فعل پاسخ می دهد بیشترشد . پس بیشترمسنداست.

« هواامروز بسیارسردبود . » از فعل می پرسیم هوا چگونه بود؟ وفعل جواب می دهد هوا سرد بود . سرد مسند است .

نکته:

مسند در جمله های وجود دارد که افعال اسنادی وجود داشته باشد.

افعال اسنادی:

همان افعال ربطی (است- بود- شد-گشت-گردید) می باشد.

اگر فعل گشت وگردید به معنی شد به کارروند ، فعل اسنادی حساب می شوند. اما این دو فعل اگر به معنی چرخیدن و یا جستجو کردن به کار رود ، فعل خاص هستند .

مانند: برگ درختان زرد گشت.         پلیس خیانان را گشت .

اگر فعل  «است وبود » به معنی وجود داشتن یا انجام دادی کاری به کار رود فعل خاص است.  زهرا در خانه است .           در مدرسه ی ما یک نماز خانه بزرگ بود .

مریم در حال نماز خواندن است . (در این سه جمله مسند وجود ندارد. )

مانند :  « آنچه میان آسمان ها وزمین است . » چون به معنای وجود داشتن است پس فعل خاص است  . اما در جمله ی « دریا طوفانی است . » چون است به معنای وجود داشتن ، نیست پس جمله ما فعل اِسنادی دارد و طوفان مسند است .

 

فعل های ربطی عبارتند از : بود ، است ، باشد ، شد ، شود ، می شود ، گشت و گردید ، می گردد ، خواهد بود ، خواهد شد و هست و نیست .

جمله های گذرا به مسند در کوتاه ترین صورت خود دارای سه بخش نهاد ، مسند و فعل اند . در جمله هایی مانند خداهست ، سیمرغ نیست ، فعل های « هست » و « نیست » که به وجود و یا عدم نهاد دلالت دارد به تنهایی جای مسند و فعل را گرفته اند . و در حقیقت هم ارز جمله های ربطی ای هستند که در ان ها متمّمی که جای مسند را گرفته بود ه حذف شده :

خدا در جهان موجود است خدا در جهان هست خدا هست .

سیمرغ درجهان موجود نیست سیمرغ در جهان نیست سیمرغ نیست .

طولانی ترین رودخانه روی زمین

برخی رود نیل و برخی رود آمازون را طولانی‌ترین رود جهان می‌دانند. به نظر شما حق با کیست؟ رود نیل طولانی تر است یا آمازون؟

نسخه اولیه این مقاله در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ منتشر شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ به‌روزرسانی شده است.

شاید باورش سخت باشد، اما هنوز بحث‌های فراوانی در مورد اندازه‌ طولانی‌ترین رودهای جهان وجود دارد. در دنیای ما وجود رودها برای تجارت، کشاورزی و بقای نسل بشر بسیار ضروری است، اما با همه‌ پیشرفتی که در علم و تکنولوژی وجود داشته، اندازه‌گیری طول رودها هنوز امری تقریبی است تا حدی که طی سال‌های گذشته بر سر اینکه طولانی‌ترین رود جهان آمازون است یا نیل، اختلاف نظر وجود داشته است. در لیستی که در ادامه مشاهده می‌کنید تلاش شده است تا ترتیب اندازه‌ طول رودها با نظر اکثریت جامعه‌ علمی هماهنگی داشته باشد.

۲۵. رود سالوین

رود سالوین در میان مناطق جنگلی سرسبز

عکس‌ از وب‌سایت list25

سالوین (Salween) که در زبان چینی به معنی «رود خشمگین» است، طولی به‌اندازه‌ حدود ۲۸۱۵ کیلومتر دارد و از فلات تبت (Tibetan Plateau) به دریای آندامان (Andaman Sea) در جنوب‌شرقی آسیا می‌ریزد.

۲۴. سیحون

عکس ماهواره ای از رود سیحون

عکس‌ از وب‌سایت list25

سیردریا (Syr Darya) یا سیحون نام رودی در آسیای میانه است که از کوهستان تیان شان (Tian Shan) در قرقیزستان سرچشمه می‌گیرد و مسافتی حدود ۲۲۱۲ کیلومتر را طی می‌کند و سرانجام به دریاچه آرال (Aral Sea) ختم می‌شود.

۲۳. رود سائو فرانسیسکو

منظره غروب خورشید و رود سائو

عکس‌ از وب‌سایت list25

سائو فرانسیسکو (São Francisco) نام رودی در کشور برزیل است که طولی حدود ۲۹۱۴ کیلومتر دارد و طولانی‌ترین رودی است که به‌طور کامل در خاک برزیل جریان دارد. این رود همچنین چهارمین رود طویل در آمریکای جنوبی است.

۲۲. رود سند

رود سند در میان مناطق کوهستانی

عکس‌ از وب‌سایت list25

رود سند یا رود ایندوس (Indus River) رود بزرگی است که در کشور پاکستان جریان دارد. این رود از تبت غربی در چین و نواحی شمالی هند نیز عبور می‌کند.

۲۱. رود یوکان

آب‌های خروشان رود یوکان

عکس‌ از وب‌سایت list25

رودخانه‌ یوکان (Yukon River) یکی از مسیل‌های اصلی در شمال‌غربی آمریکای شمالی است. منبع این رود در بریتیش کلمبیا (British Columbia) در کانادا واقع شده و نام این رود برگرفته از منطقه‌ یوکان است. نیمه‌ پایینی این رود در ایالت آلاسکا در آمریکا قرار گرفته است. این رود طولی به‌اندازه‌ ۳۱۹۰ کیلومتر دارد و به دریای برینگ (Bering Sea) در دلتای یوکان.کاسکوکویم (Yukon.Kuskokwim) ختم می‌شود.

۲۰. رود پوروس

رور پوروس (Purus) انشعابی از رود آمازون در آمریکای جنوبی است. حوضه‌ آبریز این رود ۶۳۱۶۶ کیلومتر مربع است.

۱۹. رود مادیرا

خانه های وسلایی اطراف رود مادیرا

عکس‌ از وب‌سایت list25

رود مادیرا (Madeira River) یک مسیر آبی اصلی در آمریکای جنوبی است و طولی حدود ۳۲۵۰ کیلومتر دارد. این رود طولانی‌ترین انشعاب رود آمازون است.

۱۸. اروند رود

منظره رود اروند و غروب خورشید

عکس‌ از وب‌سایت list25

اروندرود (Shatt al.Arab) نام رودی در جنوب‌غربی آسیا است که ۲۰۰ کیلومتر طول دارد. این رود از تلاقی دو رود دجله (Euphrates) و فرات (Tigris) در شهر قرنه‌ از استان بصره در عراق تشکیل شده است.

۱۷. رود ولگا

پل فلزی و رود ولگا در روسیه

عکس‌ از وب‌سایت list25

رود ولگا (Volga) طولانی‌ترین رود در قاره‌ اروپا است. این رود همچنین از نظر حجم دبی نیز بزرگ‌ترین رود این قاره محسوب می‌شود. رود ولگا از مرکز روسیه جریان پیدا می‌کند.

۱۶. رود توکانتینس

رود توکانتینس (Tocantins) نام رودی در برزیل است که در زبان توپی (Tupi) که یکی از زبان‌های بومی آمریکا است، به معنی «منقار پرنده‌ توکان» است. این رود با طولی به‌اندازه‌ ۲۶۴۰ کیلومتر از جنوب به شمال جریان دارد.

۱۵. رود مورای

رودخانه عریض مورای

عکس‌ از وب‌سایت list25

رود مورای (Murray River) طولانی‌ترین رود استرالیا است؛ با طولی به‌اندازه‌ ۲۳۷۵ کیلومتر از کوهستان آلپ استرالیا جریان پیدا می‌کند و به دریاچه الکساندرینا (Alexandrina) می‌ریزد.

۱۴. رودخانه نیجر

رودخانه‌ نیجر سومین رود طویل در آفریقا است. این رود انشعاب اصلی رود بنوئه (Benue River) است.

۱۳. رود مکنزی

گیاهان اسطوخودوس در اطراف رود مکنزی

عکس‌ از وب‌سایت list25

رود مکنزی (Mackenzie River) طولانی‌ترین رود کانادا است. این رود از میان یک ناحیه‌ وسیع جنگل و توندرا جریان دارد و به‌طور کامل در نواحی شمال غرب کشور قرار گرفته است. 

۱۲. رود مکونگ

کشتی چوبی تفریحی در ساحل رود مکونگ

عکس‌ از وب‌سایت list25

رود مکونگ (Mekong) رودی در جنوب‌شرقی آسیا است. این رود دوازدهمین رود طویل دنیا  و هفتمین رود طویل آسیا است. طول تخمینی آن ۴۳۵۰ کیلومتر است. 

۱۱. رود لنا

رود لنا (Lena) شرقی‌ترین رود از بین سه رود بزرگ سیبری است که به اقیانوس منجمد شمالی می‌ریزد.

۱۰. رود آمور

آب و هوای شرجی اطراف رود آمور

عکس‌ از وب‌سایت list25

رود آمور (Amur) که با نام هلیونگ‌جیانگ (Heilong Jiang) نیز شناخته می‌شود، دهمین رود طویل جهان است که مرز بین خاور دور روسیه و شمال‌شرق چین را تشکیل می‌دهد.

۹. رود کنگو

قایق های سنتی اطراف رود کنگو

عکس‌ از وب‌سایت list25

رود کنگو (Congo) رودی در آفریقا و عمیق‌ترین رود جهان است که عمقی به طول ۲۲۰ متر دارد. این روز سومین رور بزرگ جهان از نظر حجم دبی است.

۸. رود پانارا

رود پانارا (Paraná River) رودی در میانه‌ مرکزی آمریکای جنوبی است که با طولی به‌اندازه‌ ۴۸۸۰ کیلومتر از برزیل پاراگوئه و آرژانتین عبور می‌کند. این رود دومین رود طویل آمریکای جنوبی است.

۷. رود اب

ساحل سنگی رود اب

عکس‌ از وب‌سایت list25

رود اب (Ob River) یک رود بزرگ در غرب سیبری در روسیه و هفتمین رود طویل جهان است. این رود غربی‌ترین رود از بین سه رود بزرگ سیبری است که به اقیانوس منجمد شمالی می‌ریزد.

۶. رود زرد

رود زرد (Yellow River) یا رود هانگ‌هی (Huang He) با طول ۵۴۶۴ کیلومتر دومین رود طویل چین و ششمین رود طویل جهان است.

۵. رود ینی‌ سئی 

دشت وسیع رود ینی سئی

عکس‌ از وب‌سایت list25

رود ینی‌سئی (Yenisei) طولانی‌ترین رودی است که به اقیانوس منجمد شمالی ختم می‌شود. این رود از مغولستان سرچشمه گرفته و از نواحی شمالی عبور کرده و به خلیج ینی‌سئی در دریای کارا (Kara Sea) ختم می‌شود.

۴. رود می‌ سی‌ سی‌ پی

پل و ساختمان های مدرن اطراف رود می سی سی پی

عکس‌ از وب‌سایت list25

رود می‌سی‌سی‌پی (Mississippi River) طولانی‌ترین رود آمریکای شمالی است که به‌طور کامل در آمریکا جریان دارد. این رو از شمال ایالت مینه‌سوتا شروع می‌شود و به‌اندازه ۴۰۷۰ کیلومتر مسیری پرپیچ و خم را رو به جنوب طی می‌کند تا سرانجام به دلتای رود می‌سی‌سی‌پی در خلیج مکزیک ختم می‌شود. 

۳. رود یانگ‌ تسه

آسمان ابری بر فراز رود یانگ تسه

عکس‌ از وب‌سایت list25

رود یانگ‌تسه (Yangtze) یا چانگ‌جیانگ (Chang Jiang) طولانی‌ترین رود آسیا و سومین رود طویل جهان است. این رود با طول ۶۴۱۸ از یخچال‌های فلات تبت.چینگهای (Qinghai.Tibet Plateau) در استان چینگهای (Qinghai) چین شروع و به دریای شرقی چین در شانگهای ختم می‌شود.

۲. رود آمازون

مسیر مارپیچ رود آمازون

عکس‌ از وب‌سایت list25

رود آمازون (Amazon River) در آمریکای جنوبی دومین رود طویل جهان و از نظر حجم آب بزرگ‌ترین رود جهان است. همچنین رود آمازون عریض‌ترین رود جهان محسوب می‌شود.

۱. رود نیل

قایق های بادی در رود نیل

عکس‌ از وب‌سایت list25

رود نیل (Nile) رودی بزرگ در شمال شرق آفریقا است که به شمال جریان دارد و به‌عنوان طولانی‌ترین رود جهان شناخته می‌شود. این رود ۶۶۵۰ کیلومتر طول دارد.

من در داخل جلو و پشت تمام ماشین ها هستم و حتی مردم حاضر هستند برای من پول بیشتری بپردازند

جواب این معما 👈 « برند » 👉 می باشد.

کارگردان فیلم مهمان مامان

مهمان مامان یک فیلم کمدی خانوادگی به کارگردانی داریوش مهرجویی محصول سال ۱۳۸۲ است. این فیلم بر اساس کتاب مهمان مامان نوشتهٔ هوشنگ مرادی کرمانی و توسط سیمافیلم تولید شده‌است. از فیلم استقبال خوبی شد و در بیست و دومین دوره جشنواره فیلم فجر، سیمرغ بلورین بهترین فیلم را دریافت کرد. این فیلم هجدهمین فیلم بلند داریوش مهرجویی است

گونه ای از فیلها که منقرض شدند

ماموت (نام علمی: Mammuthus) سرده‌ای از پستانداران گیاه‌خوار بزرگ و منقرض‌شده از خانواده فیل است. ماموت در آغاز دوره پلیوسن در حدود ۵ میلیون سال پیش به وجود آمد و تا حدود ۴۰۰۰ سال پیش نیز توانست به بقای خود ادامه دهد. ماموت در آمریکای شمالی، اروپا و شمال آسیا همانند سیبری می‌زیسته و بدنش از موهای بلند پوشیده بوده و عاج طویل و پیچداری داشته‌است

یک گردش دسته جمعی در جدول شهربانو

جواب این معما 👈 « پیک نیک » 👉 می باشد.

مترادف کلمه پی در پی

پیدرپی

واژگان مترادف و متضاد

پیاپی، متوالی، مداوم، مسلسل، مکرر، مکرراً

ارزش هر چیزی باهاش مشخص میشود

پاسخ ارزش هر چیزی باهاش مشخص میشود

جواب این سوال : قیمت

جلسه ای رسمی که فرد به سوالات پاسخ می دهد

جواب این معما «مصاحبه» می باشد.